Av Tom Tidemann, konsernsjef i Unicare.

I VG og E24 går helseministeren og næringsministeren sammen ut med et kraftfullt signal om at debatten om private velferdsleverandører ikke skal skli videre ut.

Norske eldre, pårørende og velgere fortjener en ærlig og faktabasert debatt om noe som er så sentralt i livene våre, og som fellesskapet bruker så mye midler på. Vi står foran enorme utfordringer i velferdssektoren de neste årene. Det vil kreve alle gode krefter å løse dem. Å drive en uærlig, smal og ekskluderende debatt er direkte uansvarlig.

I Oslo bruker venstresiden Unicares fantastiske sykehjem på Hovseter som sitt eget utstillingsvindu for verdensledende eldreomsorg, samtidig som de nå aktivt går inn for å rasere hele modellen som har gjort det mulig. Det spres utallige løgner om “sugerør i statskassa”, hvor elendige vilkår de ansatte angivelig skal ha og hvor dårlige pensjonsavtaler de har. Selv Arbeiderpartiet har latt seg presse til en uansvarlig politikk og uredelig debatt.

Sitter igjen med millionoverskudd

Private aktører innenfor eldreomsorgen har ligget lavt i media de siste årene, og dermed har vi vår del av ansvaret for debattklimaet. Politikerne har sluttet å diskutere hva som er de beste løsningene for våre eldre. Hvordan vi får mer og bedre kontroll med alle tjenesteleverandørene - uansett om de er private eller offentlige, eller hvordan vi får best mulig og mest mulig omsorg for pengene. De debatterer for eller mot private alternativer. I intervjuet med VG og E24 kommer Ap med kroneksempelet: De vil ha kvalitet og ønsker “samspill”, men vil ikke slippe inn “store konsern”. Det er helt etter manualen deres.

Det alltid tilbakevendende argumentet er profitt. Ja, private velferdsaktører tjener penger. På samme måte som de som produserer medisinen, sengene og håndklærne til sykehjemmene. Men der stopper faktagrunnlaget brått.

Unicare har nå driftet sykehjem og hjemmetjeneste i Norge i 18 år. I denne perioden har vi hatt omsetning på 3 milliarder kroner, mens overskuddet totalt har vært på 46 millioner kroner. Etter skatt, som utgjør 15 millioner kroner, sitter vi igjen med 30 millioner kroner i overskudd for de 18 årene. Eller 1,6 millioner kroner i året. Marginene for privat sykehjemsdrift er to prosent, som ingen kan påstå er noe annet enn svært magert. Vi ligger altså godt under det igjen.

Bedre tjenester

Det andre som helt overskygger debatten om kvalitet og hvordan de eldre faktisk har det, er hvem eierne våre er. Det er riktig at vi har fått med noen av Europas mest kompetente selskaper til å investere i Unicare. Det er vi stolte av og helt åpne om. Dette har bidratt til økt verdi på selskapet, større muskler og flere muligheter til å utvikle tjenestene våre. I alle andre bransjer er vi glade for at det investeres i Norge. Spesielt når kvaliteten øker. Hvorfor er vi ikke det er når det er innbyggerne som får bedre tjenester og økt kvalitet tilbake?

Det tredje som stadig blir gjentatt er at vilkårene for de ansatte er dårlige. Ap trekker det senest frem i denne saken. At det “fires” på lønn og pensjon. Vi kjemper hver dag om de beste ansatte, skarpeste hodene og varmeste hendene. Vi er avhengige av å være skikkelige og ryddige. Unicare er organisert i Spekter og har tariffavtaler for våre ansatte. Avtalen inneholder samme pensjonsavtale som den NRK har for sine ansatte. Vi ser ikke politikerne angripe NRKs avtale. I helsesektoren er ellers kveldstillegg svært viktig for hva man faktisk tjener, og her har vi helt like tillegg som de kommunale.

Debatten må handle om det viktigste - nemlig kvalitet. Hvordan de eldre har det. Hva de pårørende opplever. Hva skattebetalerne får igjen av omsorg for hver krone. Det har ytre venstresiden aktivt fortiet, og resten av venstresiden har sluttet å snakke om det. De private har toppet pårørendeundersøkelsen over flere år. Vi vil ha mer kontroll, tydelige kvalitetskriterier og full offentlighet rundt resultatene.

Vi håper neste store grep fra regjeringen blir å innføre det, og at debatten fremover blir preget av fakta og løsninger - ikke løgner og konstruksjoner.