Norge fortsatt nummer én

Foto: Løvland, Marianne (NTB scanpix)

Topper statistikken foran Australia og USA.

14.03.13 19:27

Den fattige delen av verden er i framgang, og det i et tempo som verden hittil ikke har opplevd, viser årets levekårsindeks fra FN. Men Norge er fortsatt verdens beste land å bo i.

Norge topper igjen den årlige indeksen i rapporten «Human Development Report» som FNs utviklingsprogram (UNDP) la fram torsdag. På de neste topplassene følger Australia, USA og Nederland, mens Kongo og Niger havner på bunn.

– Enestående
Human Development Index gir et mål på et lands evne til å gi befolkningen muligheter til bedre levekår. Indeksen er vanligvis dyster lesning om usle vilkår i utviklingslandene og et stadig større gap mellom rike og fattige land. Men årets rapport gir ifølge UNDP et annet bilde: Mer enn 40 utviklingsland har gjort langt større framgang enn noen hadde ventet på områder som helse, utdanning og levealder.

– Framgangen er enestående både når det gjelder hurtighet og omfang, sier UNDPs nestleder Rebeca Grynspan.

– Aldri før har levekårene og framtidsutsiktene til så mange mennesker endret seg så dramatisk og så fort.

Ifølge UNDP har andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom, stupt fra 43 til 22 prosent på under tjue år. FNs viktigste tusenårsmål om å halvere den globale fattigdommen innen 2015 er dermed allerede oppfylt.

Velferd lønnsomt
Grynspan påpeker at den positive utviklingen først og fremst skjer i land der regjeringene har prioritert offentlige investeringer i helse- og utdanningssektoren.

– Vår rapport understreker hvor viktig menneskelig utvikling er for den økonomiske utviklingen, sier Grynspan til NTB.

På dette området har bistand spilt en viktig rolle, mener hun.

– Bistand har vært en katalysator for å skape vilje til å satse på dette.

Men det er én ting som kan true enhver positiv utvikling: Klima- og naturkatastrofer. En familie som møysommelig har karet seg ut av fattigdommen, kan plutselig igjen stå på bar bakke. De siste ti årene har naturkatastrofer rammet 450 millioner mennesker, de fleste i fattige land, påpeker Grynspan.

– Skatt viktigst
Samtidig viser rapporten at det er store forskjeller mellom fattig og rik innad i de enkelte landene – og at avstanden øker i flere land. Afrika og Latin-Amerika scorer høyest når det gjelder ulikhet.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås mener UNDP-rapporten støtter det som er den rødgrønne regjeringens nye hovedprioritering innen bistand, nemlig en bedre fordelingspolitikk.

– Vi treffer planken på hva som er den viktigste utviklingsproblematikken, sier Holmås til NTB.

Hans departement skal like over påske legge fram en ny melding for Stortinget om hvordan norsk bistand skal brukes til å sikre en bedre fordeling i utviklingslandene.

– Det aller viktigste er å sikre at landene har solide skattesystemer. I dag er det et kjempeproblem at mange afrikanske land blir ranet for ressurser. Internasjonale selskaper bruker hull i skattelovene og skatteparadiser til å tappe Afrika for enorme summer, framholder Holmås.

Moteord
Økonomiprofessor Kalle Moene, som var til stede da rapporten ble presentert i Oslo, er ikke like optimistisk som UNDP.

– «Likhet» er blitt det nye moteordet innen bistanden. Det er for lite diskusjon, det hersker en slags falsk enighet mellom verdens rike og fattige om at likhet er viktig. Verden er i dyp krise, og denne krisen består av en enorm forskjell mellom fattig og rik. Ulikheten har fortsatt å øke, sier Moene. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.