Gå til sidens hovedinnhold

Norge gir 1 milliard kroner til kampen mot seksuell vold i krig og konflikt

Regjeringen lover penger på stor internasjonal konferanse i Oslo.

Norge er fredag og lørdag vertskap for en stor internasjonal konferanse med mål om å bekjempe seksuell vold i humanitære kriser. Den norske regjeringen arrangerer konferansen i samarbeid med FN, Irak, Somalia, De Forente Arabiske Emirater og Den Internasjonale Røde Kors-komiteen.

Du kan følge konferansen direkte her

Fredag kunngjorde Utenriksdepartementet at en milliard kroner går til kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser fra 2019 til 2021.

- Frem til nå har innsatsen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser hatt for lite politisk oppmerksomhet og vært kritisk underfinansiert. Vi må bli bedre på forebygging, vi må gi ofrene bedre hjelp og vi må bidra til at langt flere straffes for overgrepene. Derfor har regjeringen tatt initiativet til en internasjonal konferanse, der målet er å styrke de politiske forpliktelsene og sikre økt finansiering av arbeidet mot seksuell vold i humanitære kriser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Over 90 land deltar på konferanse og representanter fra sivilt samfunn fra hele verden er til stede. Det samme er fredsprisvinner Denis Mukwege, en rekke ministre og flere FN-topper.

- Norge vil mobilisere til et globalt krafttak mot seksuell og kjønnsbasert vold. At så mange er med som medarrangører, og at konferansen engasjerer så bredt, vitner om at vi er godt i gang med denne mobiliseringen. Vi gjør nybrottsarbeid ved å arrangere en konferanse som er tematisk innrettet. Normalt dekker konferansene et land eller en region, men behovet for å sikre politisk oppmerksomhet og finansiell støtte til arbeidet mot seksuell og kjønnsbasert vold, krever at vi tenker nytt, sier utenriksministeren.

Kommentarer til denne saken