OSLO (Nettavisen): Walid al‐Kubaisi har hentet kaffe, vann og noe å bite i til gjestene og brakt det inn på sitt lille kontor i redaksjonslokalene til Dag og Tid. Nå lekser han opp for oss om politisk islam, islamisme, symbolkraften i hijab og nyttige idioter i ekstremismens tjeneste. Mannen som møtte oss i korridoren for et øyeblikk siden hadde et vennlig vesen og en mild, lav stemme. Nå er det samfunnsrefseren al‐Kubaisi som snakker. Engasjementet er sterkt. Han gestikulerer og hever stemmen. Er han sint eller bare ivrig? Skal han kaste oss på dør nå?

- Nordmenn favoriserer de religiøse og trossamfunnene. Nordmenn har et bilde av muslimer der ingen spiser svinekjøtt, alle går i moskeen og alle reagerer på karikaturtegninger av profeten. Når muslimer snakker på en annen måte, blir de ikke sett på som representative, sier han.

Honnørpris

Det er dagen derpå for forfatteren. Torsdag var han på plass i Fritt Ord-stiftelsens villa i Uranienborgveien for å ta imot honnørpris. Der var det fingermat på bordet, eplejuice i høye glass, musikk, taler, mange gjester og gratulasjoner. Al-Kubaisi selv og Loveleen Rihel Brenna fikk priser for meningers mot og sine bidrag i debatten om innvandring og integrering. Begge har på ulikt vis utfordret etablerte tanker i majoritetsbefolkningen om det flerkulturelle Norge.

Walid al-Kubaisi kvitterte for prisen på sin måte med en takketale der han blant annet lange ut mot den ukritiske delen av norsk venstreside som med hans ord kjennetegnes ved at de røres til tårer når de ser en kvinne med hijab. «Islamo-venstre» og «kulturelt selvhat», kalte han det.

Skriver bok om Irak

Han kom til Norge i 1986, er født i Irak, utdannet sivilingeniør fra Bagdad. Her hjemme er han en stemme som skiller seg ut i den jevne strømmen av ytringer, en stemme som gjerne går imot gjengse oppfatninger. Han frykter ikke konflikt, sier han, bare frykten for konflikt. Fritt Ord-prisen ble feiret ute med styret i stiftelsen før al-Kubaisi for sin del dro hjem for å arbeide utover kvelden. Han holder på med en bok om Irak, en bok som tar utgangspunkt i hans egen families historie.

I en hylle på kontoret står det et innrammet sort-hvitt fotografi av to nygifte. Det er faren og moren. Det er ingen hijab eller burka å se. Hun har hvit brudekjole, han er i dress og med stram bart. Det er tatt i 1955. Tre år senere ble Walid født.

Et krøllete hode og en vestlandsk røst gjør sin entré og konstaterer at al-Kubaisi har landet etter viraken i går. Det var Dag og Tid-redaktør Svein Gjerdåker som i år 2000 fikk ham på flyet for et gjensyn med fedrelandet og moren han ikke hadde sett siden avskjeden i 1981. Tilbake i Norge skrev han to artikler for avisa om møtet med landet han flyktet fra. De ble lest. Siden har han hatt fast spalteplass i Dag og Tid. Redaktøren omtaler han som «en våre fremste intellektuelle» og er glad for å ha ham der.

Forsvarer sunn frykt

Walid al-Kubaisi er blant røstene som lenge har advart mot politisk islam på fremmarsj i Europa. I 2010 sto han bak en dokumentarfilm om Det muslimske brorskapet, deres ambisjoner og innflytelse i Europa. Han konkluderte med at nordmenn bør nære en sunn frykt for islamismen, islam som politisk ideologi, der planen er å gjøre Europa til en muslimsk stat styrt av sharialover. Her hjemme har han forsøkt å henge bjella på katten og pekt på personer og miljøer han mener bidrar til økt radikalisering blant muslimsk ungdom. Samtidig er han oppgitt over at sekulære muslimer får så liten oppmerksomhet.

Les al-Kubaisis blogg på Nettavisen

Integrering og assimilering

- Dette skader integreringen. Norge har erfaring med assimilering av samene, men ingen erfaring med integrering, at man kan beholde sin egen identitet og delta i samfunnet som en borger, men beholde sin tro. Jeg frykter framtiden. Nordmenn har begynt å oppleve en angst når de ser muslimer på gata. Nå har jeg vært i Norge i 30 år. Det har vært 30 år med rop om integrering og debatter om ytringsfrihet og islam. I stedet for at debatten løser et problem, har den gjort det hele mer innviklet. For debatten tar utgangspunkt i at muslimer er religiøse vesener, at de ikke kan tenke som selvstendige vesener. Det er en tabbe. Samfunnet har valgt den religiøse kjernen i innvandrermiljøene som samtalepartnere. I dette miljøet har vi sett radikalisering. Vi ser til og med at tredjegenerasjons innvandrere vil vekke blasfemiparagrafen til live igjen.

Selvdiskriminering

- Du har ytret deg kritisk til hijab. Kan ikke kvinner som vil få lov til å uttrykke sin identitet med en hijab? Er ikke du også med på å bygge opp under fiendebilder med det fokuset?

- Nei. Du tenker veldig tradisjonelt. Du tenker at identitet skal knyttes til et tøystykke, eller til forhuden på en mann, for den saks skyld. Men identitet er knyttet til verdier, skapt av mennesker. Jeg identifiserer meg med menneskelige verdier, verdier vi har felles, med evne til å to på denne bibelen, denne koranen, sier al-Kubaisi og banker pekefingeren mot tinningen sin for å illustrere sitt poeng.

- Hvorfor velger hun dette?

- Jeg har forsvart kvinner som bruker hijab, du vet det? Men jeg har sett at dette handler om selvdiskriminering. Hijaben forteller omverdenen at jeg er ikke som deg. Jeg har ære. Jeg er troende. Du er vantro. Vi må diskuterer hva hijab symboliserer. Hvorfor velger hun dette? Det finnes folk som ser henne med respekt fordi hun bærer hijab. Vi må kritisere hijab, for å kritisere de konservative verdier som kolliderer med kvinnens frigjøringsverdier og for å frigjøre denne kvinnen fra slike middelalderske verdier.

- Kan hun ikke frigjøre seg selv?

- Selvfølgelig, men er du politiker, debattant, en med ansvar, må du bidra til å frigjøre den muslimske kvinnen og forsvare hennes likeverd. Denne kvinnen vil ha ytringsfrihet, og vi må stå ved siden av henne hvis vi ønsker at ting skal bli bedre for henne i framtiden.

Bildeserie

Bildeserie

Konspirasjoner og sunn frykt

- Hva er forskjellen på den sunne frykten for islamisme, som du snakker om, og Eurabia-tankegangen som vi finner i høyreekstreme miljøer?

- Eurabia er en konspiratorisk teori uten grunnlag i virkeligheten. Det handler om at muslimene kommer til Europa som en del av en en avtale med den arabiske verden om å forsyne Europa med oljen mot at Europa åpner grensene for innvandrere. Det muslimske brorskapet og andre islamistiske organisasjoner snakker også om at vi muslimer kommer til å erobre Europa og i USA. De tolker profetier for å legitimere dette. Jeg viser i filmen hva de sier om dette, men selv tror jeg ikke på slike syke fantasier og illusjoner.

- Det kommer ikke til å skje?

- Aldri! Europa har en utrolig evne til å forsvare seg. Og det finnes folk som vil avsløre dem – som meg. Det finnes sekulære muslimer som er imot dem. Akkurat som nordmenn. Det er mange som har begynt å bruke en sunn frykt for å bekjempe dette. Kamp mot islamisme bygger på en sunn frykt. Det handler om å bekjempe ondskap og ekstremisme.

- Og hvilke miljøer her hjemme mener du vi skal vokte oss for?

(Artikkelen fortsetter under videoen)

VIDEO: Du har sagt at norske muslimer bør omfavne europeiske verdier. Hva legger du i det? spurte vi Walid al-Kubaisi. Her er svaret hans.

HTML EMBED
embedNAvideo("z-7EWQCtwWTEgaoD5165xg", false)

- Det interessante er ikke hvilken moske eller hvilken imam som forfekter politisk islam, men hvilke personer og grupper blant muslimene man bør samarbeide med og velge som dialogpartnere. Her er det en feig holdning fra norske myndigheters side. Islam er fredet, unntatt noen ekstremister. Men se på Islamsk Råd der en av de største menighetene i paraplyorganisasjonen har en imam som reiser til Pakistan og gir sin støtte til en morder.

- Du har sagt at norske muslimer må omfavne europeiske verdier. Hva legger du i det?

- Kultur er symbolsystem som gjør det mulig å kommunisere og forstå hverandre. Et flerkulturelt samfunn er et samfunn med flere kulturelle symbolsystemer. Når vi sier nei til den norske kulturen, så nekter vi å kommunisere med det norske samfunnet, altså nekter vi å bo i Norge som norske borgere. Hvis vi skal oppleve sameksistens, må vi erkjenne at vi er i Europa, og ikke i Saudi-Arabia eller Teheran, sier han.

Tro og politikk

Al-Kubaisi er samtidig tydelig på at muslimer ikke skal behøve å forlate sin tro:

- Det er vanvittig å tro at muslimene skal forlate sin tro, altså tro som et forhold mellom et mennesket og Gud. Men når denne troen også rammer politikk, er det ikke en religion som er inkludert i menneskerettigheter. Alle som snakker om toleranse, fra John Locke til våre dager, har snakket om å tolerere religiøse meninger, ikke politiske meninger. Islamisme skal vi ikke tolerere, like lite som fascisme og nynazisme. De som snakker om moderate islamister, de er nyttige idioter, sier han.

Vi runder av. Walid al-Kubaisi har tålmodig lyttet til spørsmålene, svart og forklart. Det er lange resonnementer, ofte med historiske og filosofiske avstikkere, men hele tiden med et tydelig budskap. Han ender opp med å forære oss et eksemplar hver av sin femte bok, essay-samlingen «Norske poteter og post-modernistiske negre». Den handler om livet i spagat mellom to kulturer.

Tidligere i Det store intervjuet:

- Det ropes for lett opp om rasisme i Norge

Generalløytnant på slakk line

Humlegård gjør klar for ekstrem oppussing av politiet