Ekspertene tror det kan bli kamp rundt oljevirksomheten i Barentshavet. Etter at Norge og Russland tirsdag ble enig om en delelinje i nordområdene, mener mange at Norge bør ta på seg lederrollen og sette standard for olje- og gassvirksomheten.

Les mer:- Russerne kommer ikke til å somle

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er trygg på at Norge ikke kommer i bakleksa når ressursene skal fordeles.

- Det vil bli gjort en felles vurdering av funn gjennom kartlegging av hele området som tidligere ble kalt «Gråsonen». En løsning på delelinjespørsmålet gir grunnlag for både økt aktivitet og samarbeid, sier Riis-Johansen til Nettavisen.

Inntil gårsdagens avtale har betegnelsen «Gråsonen» implisert at Norge ikke fullt og helt fastholdt og anså hele dette havområdet som rettmessig norsk territorium. På grunn av de usikre forvaltningsforholdene har det heller ikke vært igangsatt leteboring eller utvinning av olje og gass i dette området, selv om det er fastslått at det her er store fiskeri- og petroleumsressurser.

Kartlegging neste

For Olje- og energidepartementet innebærer enigheten at det strategiske partnerskapet på petroleumssektoren i nord kan realiseres på en helt ny og omfattende måte.

- Etter at avtalen er ratifisert vil en kartlegging av petroleumsforekomstene være viktig for både oss og Russland.

Riis-Johansen legger til at tirsdagens enighet om delelinjen er en «moderne avtale», og at det her er inngått et samarbeid om en deling av ressursene.

- Selv om det nå strekes opp en grense, så står vil sammen med Russland i forvaltningen av selve havområdet. Miljøtiltak og et teknologisk samarbeid var ting jeg tok opp med Medvedev da han var her. Mitt inntrykk er at det fra russisk side er betydelig økt fokus på miljøvern. Som oss ønsker de å utveksle erfaringer og dra dette inn i et tettere samarbeid rundt oljevirksomheten i nord.

Russisk forsprang

- Hvor raskt kan Norge komme i gang med leteboring hvis politikerne sier ja til utvinning i Barentshavet?

- Nå er bare avtalen én dag gammel og det er naturligvis altfor tidlig å si noe om tidsperspektivene i forhold til denne type aktivitet. Jobben med å kartlegge ressursene og den videre forvaltningen er derimot en naturlig del av jobben som skal gjøres etter at avtalen er ratifisert, sier Riis-Johansen.

Les også:- Leteboring i 2013 er fantasi

Til Nettavisen gjør Erik Karlstrøm i North Energy ett poeng av at russerne allerede har et forsprang i dette området.

- De har alt skutt seismikk her, og de har allerede boret en brønn nær opptil dette området, sier Karlstrøm.

- Hvis vi skal ha noen innflytelse her, må vi være offensive. De bruker ikke lang tid på konsekvensanalyser i Russland. Det må være et mål for Norge med sin erfaring fra oljevirksomhet til havs, å lede an, sier han.

Ifølge Karlstrøm er dette området i Barentshavet like stort som hele Nordsjøen.

- Vi vet at i de store strukturene som finnes der, er det plass til reservoarer med utrolig mye olje og gass. Det er mer her enn i Lofoten og Vesterålen.

Han poengterer at olje- og gassvirksomhet kontra fiskeressurser ikke vil være noe annerledes her enn i Nordsjøen.

- Forskjellen er at det er færre fiskere og området er større.