- Dette er hovedsakelig IS-krigere og IS-mødre som har reist ut av landet vårt for å delta i IS. De har vært i utlandet i mer enn to år etter de forlot Norge. Da er det åpning i asylreglene for at man kan trekke tilbake oppholdstillatelsen, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NRK.

Fryktet retur

Han mener det bare skulle mangle at ikke Norge trakk tilbake oppholdstillatelsen til slike personer.

Justisdepartementet begrunner utvisningene med at de fryktet at fremmedkrigerne skulle returnere fra Syria og Irak. Det skal være rundt 100 personer med norsk tilknytning som har reist til Syria og Irak, skriver NRK.

Rundt 60 av disse er utenlandske borgere som har en tilknytning til Norge.

Ny instruks i mai

For noen måneder siden kom det en ny instruks som stadfester at også kvinner som var tilknyttet IS, ikke skulle få lov til å returnere til Norge.

Les også: Dette er forslaget om fremmedkrigere Ap sa nei til

Tallet med utviste fremmedkrigere kan bli langt høyere, om Kallmyr får det som han vil. Justisministeren forteller til NRK at PST har oversendt en liste med rundt 40 personer til UDI, og at ingen av disse skal få lov til å komme tilbake til Norge.

Formelt har norske myndigheter benyttet seg av en bestemmelse om at oppholdstillatelsen kan trekkes tilbake når man har vært ute av landet i to år.

Kallmyr varsler at personene det gjelder, vil bli pågrepet for brudd på utlendingsloven hvis de forsøker å ta seg inn Norge eller andre land i Schengen-området.