– Vi har jobbet med saken i lang tid. Slektskap er bekreftet gjennom DNA-analyser. Jeg ber om at dere ikke møter barnet på flyplassen, sier Huitfeldt. Hun ba også de som eventuelt snart får et nytt barn i nabolaget sitt ta hensyn til barnet og dets personvern.

Hun sier norske myndigheter har jobbet ganske lenge med å hente ut barnet.

– Det har foregått med god hjelp fra forsvaret og norsk etterretning. Jeg vil også takke selvstyremyndighetene for godt samarbeid, sier Huitfeldt.

Hun sier barnet vil bli fulgt opp av barnevernet.

– Den endelige bekreftelsen på barnets identitet fikk vi på fredag, sier Huitfeldt.

Hun sier de har hatt god dialog med lokale myndigheter.

– Barnet er foreldreløst, men av hensyn til barnet kan jeg ikke si noe mer, sier utenriksministeren.

Huitfeldt sier de ikke har noen indikasjoner på at det er flere barn i leirene med norske foreldre, men at de vil sjekke opp dette hvis det kommer ny informasjon.

– Barnet ble hentet ut av leiren straks vi fikk bekreftet identiteten, sier Huitfeldt.

Hun ønsket ikke si noe mer om verken faren eller moren til barnet, barnets kjønn eller når det ankommer Norge.

Pressemelding

Mandag sendte UD ut en pressemelding om situasjonen.

– Jeg er glad for å bekrefte at norske myndigheter er i ferd med å hente et foreldreløst barn som har oppholdt seg i en leir i Syria. Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

LES MER: IS-barn på vei til Norge

Barnet skal være på vei til Norge, via Irak. Det er foreløpig ikke kjent når barnet ankommer Norge.

– Barnet er under skolealder og skal til Norge. Norske myndigheter ble kjent med saken i løpet av våren i år, og arbeidet med denne saken har vært høyt prioritert siden da, sier utenriksministeren.

Mandag klokken 17.00 holder utenriksminister Anniken Huitfeldt en pressekonferanse for å fortelle mer om situasjonen.

– Utover dette kommer vi ikke til å gi ytterligere informasjon om barnet eller om reisen til Norge. Årsaken til det er at vi ikke ønsker å bidra til identifisering av barnet. Jeg ber alle om å respektere at barnet skal skjermes, at det ikke identifiseres og at det skal få komme til Norge med størst mulig ro rundt seg. Det gir det beste grunnlaget for å forme sitt eget liv her, sier utenriksministeren. ¨

Utenriksdepartementet skriver at barnet vil få den oppfølgingen og omsorgen det trenger i Norge, og den bistanden som måtte være nødvendig fra barnevernet og eventuelt andre myndigheter.

– Jeg vil takke gode stedlige samarbeidspartnere i Syria og Irak. Utenriksdepartementet leder arbeidet med saken, og jeg takker forsvaret og særlig etterretningstjenesten for samarbeidet. Mange offentlige myndigheter bidrar, og vi i Utenriksdepartementet er takknemlige for det gode samarbeidet, sier utenriksminister Huitfeldt.