Det er siste utgave av European Drug Report, som gir Norge tredjeplassen i den svært lite flaterende oversikten. Lista er laget av Statista.

Gjennomsnittet i Europa er 23 dødsfall per million innbygger. I Norge er det 75, Sverige 92 og Estland 130 dødsfall per million innbygger. Folkehelseinstituttet sier at man skal være forsiktig med tallene, fordi land registrerer dødsfall ulikt. Les mer lenger nede i saken.

Færrest dødsfall har Portugal, der narkotikabruk ble avkriminalisert i 2001 (salg og besittelse av større mengder er fremdeles ulovlig). Norge går nå samme vei som Portugal.

Portugal-modellen i Norge

- Rapporten viser at tiden er overmoden for en rusreform i Norge etter modell av Portugal, slik Venstre har gått i bresjen for og nå har blitt regjeringens politikk, sier Venstre-ordfører i Eid, Alfred Bjørlo til Nettavisen.

Portugal-modellen har de senere årene fått mye oppmerksomhet i Norge. Bent Høie vil avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon laget rapporten «Portugal på norsk» og helseministeren har vært på studietur i Portugal.

- Først og fremst er det grunnholdningen til rus som samfunnsproblem vi må gjøre noe med. En moraliserende linje hvor folk skal straffes til de slutter med rus virker rett og slett ikke. Vi må erkjenne at rus er en sykdom hvor de som er rammet møtes med helsehjelp, ikke straff. Det handler rett og slett om å berge liv, sier Bjørlo.

- De nye tallene viser med all tydelighet at mange års feilslått ruspolitikk i Norge fører til dødsfall som ikke skjer i samme omfang i andre land - hvert eneste år. Venstre har i mange år kjempet en «ensom kamp» for omlegging av norsk ruspolitikk. Nå har vi gledelig nok fått gjennomslag, men de nye tallene viser at det haster med gjennomføringen, sier han.

Bruker flere stoffer

I rapporten står det at overdosedødsfall er sjelden knyttet til forbruk av en type stoff alene. Moderne narkotikamisbruk er høyst dynamisk, med et økende antall preparater på markedet. Typisk er at brukere, bevisst eller ubevisst, bruker flere stoffer, står det i rapporten.

Opioider er ofte funnet i forbindelse med overdosedødsfall. Heroin er vanligst og rapporten sier at heroin har hatt en økning i Europa de siste fem årene. Mengden beslaglagt heroin har også økt, samtidig som gateprisen har gått ned.

I tillegg er det merket en sterk økning i bruk av syntetiske opioider. Disse knyttes i større grad enn tidligere til dødsfall.

Rapporten viser også at strategien for å bekjempe narkotika er ulik i Europa. Trenden er at man bruker flere ulike strategier og gjennomfører større evalueringer. Det er også situasjonen i Norge, i følge rapporten.

- Forsiktig med tallene

Seniorforsker Linn Gjersing ved Folkehelseinstituttet sier til Nettavisen at man skal være forsiktig med å sammenlikne norske tall med andre europeiske land, fordi land har ulikheter i registreringer og obduksjonsfrekvens.

- Norge har gode registerdata, mens en er mer usikker på kvaliteten fra en del andre europeiske land blant annet Portugal, sier hun.

- På grunn av den store usikkerheten forbundet med rapporteringen og registreringen av overdosedødsfall i en del europeiske land skal en derfor være veldig forsiktig med å si at Norge har flere dødsfall enn andre. Vi har et høyt antall, men vi vet ikke om dette egentlig er høyre eller lavere enn en del andre land. En kan sammenligne Norge med de andre nordiske landene, men jeg ville vært svært forsiktig med å sammenlikne med land utover Norden, sier Gjersing.

Hun viser til denne forskningsartikkelen som diskuterer temaet.

- Om Norge har et høyere antall så kan dette være som følge av konkurrerende dødsårsaker, som for eksempel HIV, ulikheter i bruksmønster (Norge har et høyt antall sprøytebrukere) og/eller ulikheter i narkotikapolitikk, sier hun.