*Nettavisen* Nyheter.

Norge innfridde ikke miljømål

Oslo (NTB): Norske utslipp av nitrogenoksider var i 2010 nesten 20 prosent høyere enn vi har forpliktet oss til i en internasjonal miljøavtale, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gøteborgprotokollen fra 1999 setter en øvre grense for utslipp av gasser som bidrar til forsuring, overgjødsling og helse- og miljøskadelig ozon nær bakken. Målene skulle nås innen 2010.

SSBs utslippsstatistikk viser at Norge innfridde Gøteborgprotokollens krav for stoffer som svovel, ammoniakk, kullos og flyktige organiske forbindelser (for eksempel bensindamp).

Men utslippene av nitrogenoksider (NOx) ligger hele 19 prosent over forpliktelsen etter Gøteborgprotokollen. Ifølge avtalen skulle ikke Norge slippe ut mer enn 156.000 tonn i 2010. Men utslippene kom opp i hele 186.000 tonn.

NOx bidrar til forsuring og overgjødsling, og øker risikoen for luftveislidelser. De viktigste utslippskildene i Norge er skipsfart og fiske, oljevirksomhet, veitrafikk, industri- og anleggsvirksomhet.

Det såkalte NOx-fondet ble etablert i 2008 for å finansiere utslippsreduserende tiltak i næringslivet. Uten disse tiltakene ville NOx-utslippene vært 7-8 prosent høyere, ifølge fondet. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.