Se Høie fortelle om planene for koronasertifikatet:

STATSMINISTERENS KONTOR/AKERSGATA (Oslo): Høie åpner pressekonferansen med å be folk huske smitteråd og smittevernregler nå som været blir varmere.

- Jeg vet folk er slitne, men de fleste holder reglene likevel. Bildene fra parkene viser at folk holder meteren, sier han.

Høie skryter videre av det norske folk, til tross for at avstanden mellom folk i parkene ble litt kort til tider da våren kom til Oslo i forrige uke.

- Vi ser igjen resultatet av folkets innsats, nok en gang. Smitten går ned i Norge. Denne våren har vi vaksine, og nå ser vi slutten på pandemien, sier helse- og omsorgsministeren.

Les også: Ingen endringer i Oslo denne uken

- Gjeldende regler

Kulturminister Raja forteller at pandemien vil prege 17. mai i år som i fjor.

– Vi kan ikke glippe nå. Derfor vil de gjeldende reglene gjelde også på 17. mai, sier Raja.

Han la til at steder kan innføre lokale tiltak som er strengere. 17. mai-komiteene rundt omkring i landet er også i god gang med planleggingen av feiringen.

Raja understreker at reglene for nasjonaldagen etter dagens lover betyr at man kan tillate fem gjester. Om flere av gjestene er fra samme husstand, kan man ha flere på besøk, så lenge man kan holde én meters avstand.

- Min oppfordring er at vi kan synge nasjonalsangen sammen klokka 12, sier kulturministeren.

Nesten like høyt

Helsedirektør Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet sier at det fortsatt er mye usikkerhet på veien videre, til tross for at gjenåpning av samfunnet er i gang.

- Det er fortsatt høyt smittenivå mange steder i landet, men heldigvis ser vi at smitten går nedover, forteller han.

Gjenåpningen er ifølge Guldvog avhengig av både TISK-arbeid, vaksinering og massetesting.

Helsedirektøren minner også om at smittenivået i Oslo er nesten like høyt som da hovedstaden stengte ned i november.

- Derfor mener vi at Oslos tilnærming om en forsiktig og gradvis tilnæring er klok, sier Guldvog.

Videre forteller han at direktoratet og FHI jobber med å rulle ut massetesting ved undervisningsinstitusjoner og barnehager. Torsdag lanseres det også en veileder for hvordan testingen skal gjennomføres.

Høie sier videre han synes avgjørelsen om ikke å lette på tiltakene i Oslo denne uken var klok.

Les også: EU forbereder søksmål mot AstraZeneca

Jobber med «green card»

Nettavisen spurte så om fullvaksinerte nordmenn kan dra til syden i sommer, etter at engelske ministre de siste dagene har jobbet med lignende tiltak for briter.

- Nå er heldigvis Norge, i motsetning til Storbritannia, fortsatt en del av det europeiske fellesskapet. Det betyr at vi jobber med dette sammen med de andre europeiske landene på å utvikle mulighetene for det som ikke er et vaksinesertifikat, men et koronasertifikat, som er det norske ordet vi bruker på det. Det europeiske ordet på det er «green card» og vil inneholde mer en vaksinestatus, som teststatus og status knyttet til gjennomgått COVID-19, forteller Høie.

Han sier at hensikten med det felles europeiske samarbeidet, om man skulle lykkes, er å bidra til at man kan reise mer mellom landene i Europa.

- Men når kan dere gi signaler om at «nå kan nordmenn dra»?

- Det er avhengig av to viktige faktorer: det ene er nettopp fremdriften i vaksineringen og utviklingen i pandemien. Ikke bare i Norge, men også i de landene som vi eventuelt skal dra til i Europa. Og så er det fremdriften med det arbeidet. Det har EU-kommisjonen varslet er et arbeid som vi har ambisjoner om å bli ferdige med i juli, svarer Høie på Nettavisens spørsmål.

Kan få nasjonal løsning

Helse- og omsorgsministeren legger også til at Norges ferie er en måned før resten av Europa, men at det jobbes med en nasjonal løsning for koronasertifikat som også kan brukes nasjonalt.

- Men når det gjelder reise mellom land, er det ofte sånn at vi trenger internasjonalt anerkjente ordninger. Blant annet fordi hvis vi åpner opp for reising til Norge, må vi også ha systemer som gjør at vi kan kontrollere ektheten i den dokumentasjonen. Da er det en fordel å ha en felles europeisk løsning, sier Høie til Nettavisen.

Han legger til at man håper å kunne starte å jobbe med nasjonalt koronasertifikat i mai.

Les også: FHI skal utarbeide råd for russen

Advarer mot religiøse høytider

I tiden fremover kommer det flere religiøse høytider, hvor folk vanligvis samles. Raja ber folk feire med måte for å unngå smitte.

- Tett opp mot 17. mai faller også den muslimske id, og så er det ortodoks påske, som også kan samle mange mennesker for markeringer, sier Raja i forbindelse med rådene om 17. mai-feiringen.

Han sier at som i fjor blir også disse religiøse høytidsmarkeringene annerledes, og Raja ber folk belage seg på å finne alternative måter å markere høytidene på.

- Det er svært viktig å følge lokale anbefalinger, slik at ikke verken de religiøse høytidene eller 17. mai blir en kilde til nye store utbrudd nå som vi faktisk ser positive trender, sier Raja.

- Husk at det å ikke samles er også å vise omsorg for dem man er glad i, for omgivelsene og ikke minst for samfunnet, sier han.

Ber barn av innvandrere om hjelp

Når det kommer til koronainnleggeøser, er utenlandskfødte overrepresenterte. Raja ber nå barn av innvandrere om hjelp til å videreformidle koronaråd og -regler.

Forrige uke var 60 prosent av nye koronapasienter med kjent fødeland, født utenfor Norge. Gruppen er også høyt representert i smittetallene, ifølge Aftenposten.

Raja peker på at blant foreldregenerasjonen i denne gruppen er det mange som ikke forstår norsk. Det er formidlet koronainfo på alle språk i Norge, men Raja ber barna om hjelp.

– Det er viktig at de barna som leser og forstår norsk, får med seg alle disse reglene og kommuniserer dette godt til sine foreldre, sier han på spørsmål fra NTB.

Han trekker også fram problemet med at enkelte innvandrere reiser hjem til slekt og familie i hjemlandet. I mange land, som India, sliter myndighetene med høy smitte og sprengt kapasitet i helsevesenet.

– Når du reiser til utlandet, så utsetter du deg selv for stor risiko for å bli smittet, sier han.

– Foreldrene savner selvfølgelig sitt hjemland, slektninger, de har sin tilhørighet der, men det er noe med å vente nå fordi nå er vaksinen rett rundt hjørnet for dem.