Fra og med torsdag innfører både England og Wales et forbud mot at voksne røyker i bil med barn til stede, og politiet kan ilegge en bot på 50 pund, som tilsvarer rundt 500 kroner, for brudd på forbudet, ifølge britiske medier. Skottland vurderer å innføre samme forbud neste år.

I enkelte områder i Australia og Canada, samt i noen delstater i USA, opereres det med lignende forbud, mens i Norge er det ikke aktuelt.

- Vi ligger ikke lenger i front i verden. Vi gjorde det en gang. Selv om vi har en restriktiv politikk, så er det mange andre land som bruker større virkemidler enn det vi gjør i Norge, sier generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Frode Jarhen, til Nettavisen.

Havner på sykehus
Norge var blant annet ett av de første landene i verden som innførte røykeforbud på samtlige serveringssteder. LHL mener det er på høy tid å innføre et forbud mot røyking i bilen med barn til stede.

- Passiv røyking overfor barn er et stort problem. Hvert år havner en masse barn på sykehus med problemer med luftveiene fordi de har vært utsatt for passiv røyking. Det er dokumentert utover enhver tvil at passiv røyking er svært skadelig, og hvis du røyker med unger i bilen med vinduet oppe, får de likevel i seg røyk, sier Jarhen.

- En naiv holdning
En rapport fra Helsedirektoratet fra 2012, viser at 100.000 barn ble daglig utsatt for passiv røyking. Helsedepartementet sier det er uaktuelt å innføre forbud i Norge.

- Et forbud mot røyking i biler hvor barn er passasjerer, er ikke et aktuelt tiltak nå. Men tobakkskadeloven sier at barn har rett til et røykfritt miljø, og at de som er ansvarlig for barn må sørge for dette. Jeg har tro på at norske foreldre passer på at barna deres ikke utsettes for skadelig røyk, uten at vi trenger å lovfeste det, sier statssekretær i Helsedepartementet, Cecilie Brein-Karlsen (Frp), i en uttalelse til Nettavisen.

- Det er dessverre en naiv holdning, og en altfor passiv tilnærming til problemet, sier Jarhen om uttalelsen til statssekretæren.

Taus barneombud
Tidligere barneombud Reidar Hjermann ville i 2006 forby røyking i bil med barn til stede, men endret standpunkt i 2010, og la til grunn at foreldre nå var orientert om farene ved passiv røyking.

Nåværende barneombud Anne Lindboe hadde ikke tid eller anledning til å svare på hva hun mener om foreldre som røyker i bil med barn til stede, og om hun eventuelt ønsker et tilsvarende forbud i Norge.

- Jeg synes dette er mildest talt pussig. Det antar jeg må bero på en misforståelse eller feil hos dem. Dette bør de ta seg tid til. Det er et viktig spørsmål om barns helse, sier Jarhen.

Enkelt å innføre
Jahren sier at et eventuelt forbud vil være så å si kostnadsfritt å innføre.

- Vi mener det er veldig naturlig med et forbud fordi det er enkelt på håndheve fordi du har allerede et etablert kontrollapparat med sikkerhetsbelte- og promillekontroller.