Folkehelseinstituttets råd er nå at bare kritisk helsepersonell og personer i risikogruppen med underliggende sykdommer - eller personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 - skal testes for koronasmitte.

Årsaken er manglende kapasitet på testutstyr.

Men på Vindern i Oslo reklamerer den private tannklinikken TannSpes med at de utfører koronatesting for de som ønsker det, til en pris på 1500 kroner.

- Så vidt meg bekjent er vi den første private klinikken i Norge som tilbyr dette, sier eieren av tannklinikken, lege og tannlege Karl Iver Hanvold, til Nettavisen.

Les også: Hotell tilbyr luksuskarantene med koronatesting: - Det har skutt i taket

I tillegg til å annonsere for testen på sine nettsider, har klinikken hengt opp lapper om tilbudet flere steder i Oslo. Der står det også at prøvene analyseres av det private laboratoriet Fürst, og at pasientene får svar direkte derfra.

- Vi hadde den første testen på fredag i forrige uke, og har så langt testet fire personer, opplyser Hanvold.

- Dette er horribelt

Laboratoriet Fürst reagerer imidlertid kraftig på at de knyttes til tannlegeklinikkens koronatesting.

- Dette er helt horribelt. Dette skal jeg ta med en eneste gang, sier administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad i Fürst når Nettavisen forteller ham om den private testingen.

- Dette kjenner jeg ikke til, jeg har aldri hørt om dette firmaet. Vi er ekstremt nøye med å ikke drive med noe som bryter med Folkehelseinstituttets retningslinjer, sier han.

Se tilsvaret fra TannSpes på kritikken lenger ned.

Laboratoriet analyserer i dag koronatester for legekontorer, legevakter og sykehjem. I forrige uke gjennomførte de mellom 400-500 slike tester per dag.

- Det er rekvisisjon fra leger vi forholder oss til, ingen andre, understreker Selby Ebbestad.

Les også: Betalte 100.000 kr for koronatest: – Fikk aldri prøveresultatet

- Ikke noe man skal kunne kjøpe

Etter kort tid ringer han opp igjen, og sier da:

- Ja, de (TannSpes, red. anm.) kan sende prøver til oss, fordi det jobber en lege der, som har bestilt noen få prøvepensler. Vi har også mottatt en prøve derfra. Men vi ønsker ikke at de skal sette opp vårt navn på sine hjemmesider som sitt laboratorium, så det skal de umiddelbart fjerne, sier han, og påpeker samtidig:

- Vi forutsetter at legen følger retningslinjene fra myndighetene. Koronatesting er ikke noe pasientene skal kunne kjøpe seg, legene skal vurdere testing ut ifra nevnte retningslinjer. Jeg oppfatter ikke det å annonsere for at pasienter kan få kjøpt seg koronatest, nærmest som et forretningskonsept, er i henhold til myndighetenes intensjoner.

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)

- Markedet er svært presset

Helsedirektoratet er også skeptisk til denne type privat koronatesting:

- Vi må ha nok utstyr til å teste de mest kritisk syke på offentlige sykehus. En økt mengde testutstyr til de private kan føre til redusert dekning av utstyr til disse alvorlig syke, sier Herlof Nilssen, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, til Nettavisen.

Han påpeker at Fürst som andre, og som bistår myndighetene med testing i disse dager, mangler testutstyr.

- Både Furst og noen av de offentlige laboratoriene mangler utstyr for å teste og analysere. Vi vil framover jobbe med å skaffe mer av dette utstyret. Men markedet for dette er svært presset, sier Nilssen.

- Avslutter samarbeidet

Nettavisen var først i kontakt med daglig leder ved TannSpes, som fortalte om koronatesten de tilbyr. Men når kritikken fra Fürst kom fram, henviste vedkommende til eieren av klinikken, Karl Iver Hanvold.

Bare en halvtime etter at Fürst ble gjort kjent med saken, sendte Fürst en epost til tannklinikken der de ber om at alle opplysninger om dem umiddelbart blir fjernet fra klinikkens nettsider. Like etterpå var laboratoriets navn fjernet fra sidene.

- Kritikken går på at vi har brukt Fürst-navnet på vår hjemmeside uten å spørre dem. Dette er selvfølgelig beklagelig, og vi har fjernet Fürst-navnet og linker fra hjemmesiden nå, sier Hanvold til Nettavisen.

Les også: Noen vil tjene grovt økonomisk på ettervirkningene av koronaviruset

Han mener derimot at resten av kritikken bygger på en misforståelse.

- Dersom Fürst er kritiske til måten vi praktiserer på må dette bero på en misforståelse, og dette er selvfølgelig svært beklagelig, sier Hanvold, som senere tirsdag kveld opplyser at de nå har avsluttet samarbeidet med Fürst:

- Jeg stiller med fullstendig uforstående til kritikken fra Fürst, og er mildt sagt overrasket over reaksjonene fra dem. Etter epost-korrespondanse med Fürst tidligere i dag har vi nå avsluttet samarbeidet med dem, skriver han i en epost.

Hanvold forteller at de valgte laboratoriet fordi de har et system som tillater at pasienten selv raskt og enkelt kan sjekke sitt prøvesvar på nettet.

- Får ikke testet alle

- Men det er jo begrenset med testutstyr. Hvor har dere fått utstyret fra?

- Vi har fått noen få prøvepensler fra Fürst, men hovedparten av prøvepenslene vi bruker har vi kjøpt direkte fra importør. Det finnes flere produsenter av prøvetakingsutsyr for koronatesting, sier klinikkens eier.

Les også: Mer enn halvering av antall nye koronatilfeller i Norge siste døgn

Han understreker samtidig at de ikke får testet alle som ønsker det.

- Per i dag tilbyr vi dessverre ikke koronatest til alle. Vi må som alle andre forholde oss til myndighetenes anbefalinger, sier Hanvold, og viser til at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at alle med luftveissymptomer testes.

På grunn av begrenset test- og analysekapasitet i Norge, anbefaler imidlertid Folkehelseinstituttet at bare utvalgte personer i risikogruppene - som har symptomer som akutt luftveisinfeksjon, feber, hoste eller tungpusthet - tar testen.

- Ettersom det offentlige per i dag har problemer med å tilby alle pasienter med luftveissymptomer koronatest, har vi lansert dette tilbudet som en mulighet hos oss, sier Hanvold.

Les også: Smittevernlege sterkt bekymret over bruken av ufaglærte i kampen mot korona

- Eget behandlingsrom

- Og det tar dere 1500 kroner for?

- Vi en privat tannklinikk uten driftstilskudd. Dette betyr at pasientene ikke får stønad fra Folketrygden til dekning av utgiftene til selve prøvetakingen. I prisen på 1500 kroner inngår smittevernutstyr, desinfeksjon av prøvetakingsrom, oppfølging av prøvesvar og melding av positive prøvesvar til kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet, sier Hanvold.

Han forteller at testen tas i eget behandlingsrom avsatt til formålet, på klinikken som ifølge ham huser åtte spesialister innen odontologi og medisin.

- Som spesialistklinikk innen blant annet oral kirurgi mener vi at vi er godt skikket til å håndtere smittefarlige pasienter, sier han, og påpeker at de følger Folkehelseinstituttets anbefalinger.

- Hensikten var i utgangspunktet å tilby pasienter med akutt behov for tannbehandling og samtidig symptomer på luftveisinfeksjon korona-test slik at man fikk avklart spørsmålet om smitte før behandlingen ble igangsatt, sier Hanvold.

Han mener en slik avklaring er en fordel både for pasient og tannlege for å begrense smitte i størst mulig grad ved tannklinikker som fortsatt tar imot akuttpasienter.

Les også: Denne kurven gir håp for Danmark

Kan ta 2500 tester

Nilssen hos Helsedirektoratet forteller at de sammen med Folkehelseinstituttet nå vurderer en ny test-strategi, og undersøker kapasiteten både hos offentlige og private aktører. Det vil munne ut i en rapport om kort tid.

- Dette er en krevende balansegang slik situasjonen er nå. I løpet av kommende uke skal vi sammen med Folkehelseinstituttet og departementet ta stilling til hvordan testkapasiteten kan økes og vil da se private og offentlige aktører i sammenheng, sier han.

Les også: Skrekktall fra New York: 98 korona-dødsfall på sju timer

I forrige uke fortalte Fürst til NRK at de har ledig kapasitet til koronatesting.

- Vi har mye høyere kapasitet. Hvis vi kjører tre skift i døgnet kan vi ta rundt 2500 tester. Men det er begrenset tilgang på regrenser, som vi må ha for å gjøre testene, sier Selby Ebbestad i Fürst til Nettavisen.

Advarer mot hurtigtest

Det er også mulig å bestille private hjemmetester, som tilbys hos blant annet legevakt X i Drammen, ifølge Drammens Tidende. Testen, som koster 599 kroner, skal gi svar på om du er smittet av koronaviruset i løpet av ti minutter.

Men Folkehelseinstituttet advarer mot slike hurtigtester.

- Folkehelseinstituttet oppfordrer til forsiktighet med bruk av hurtigtester for koronavirus. Testene vil kunne gi falske negative resultater tidlig i sykdomsforløpet, skriver de på sine nettsider.