Bare en av tre nordmenn er overbevist om at klimaforandringer finner sted og at de først og fremst skyldes menneskelig aktivitet, ifølge en stor undersøkelse fra YouGov, som spurte 30.000 personer i 28 land fra juni til juli i år. Det er den laveste andelen i verden.

- Norsk økonomi de siste tiårene har vært dominert av fossil energi som inntektskilde, og da passer det dårlig å lytte til forskernes advarsler om at fossil energi truer planeten, sier talsperson i Miljøpartiet de Grønne, Une Bastholm til Nettavisen.

Derimot mener halvparten av nordmenn at klimaforandringer finner sted, men skyldes en rekke andre faktorer i tillegg, noe som er den høyeste andelen i undersøkelsen.

Les også: Klimaforskere fortviler - mange sliter med angst, sinne og depresjon

- Regjeringen forteller en historie om “klimavennlig” norsk olje og gass. Da er det ikke så rart at en stor andel av den norske befolkningen også føler tvil om årsakene til klimaendringene, sier Bastholm.

Det er ikke klima- og miljøminister Ola Elvestuen enig i.

- Regjeringen har gjennomført mye bra klimapolitikk, blant annet en storstilt elektrifisering av bilparken, vindmølleparker til havs og investeringer i grønne næringer, samtidig som Norge har en lederrolle internasjonalt, blant annet i arbeidet for å redde regnskogen, sier han til Nettavisen.

Knapt noen mener at klimaforandringer ikke finner sted, men nesten en av ti er overbevist om at disse ikke har noe å gjøre med mennesker.

Tidligere Statssekretær for Fremskrittpartiet, Ove Vanebo, mener dette er et varsku for eget parti.

- Enkelte i Frp mener det er en god idé å appellere til "klimaskeptikere", og at det kan kapre flere velgere. Vel, som man kan se av denne nye meningsmålingen, er det rundt 10 prosent av befolkningen som vedkjenner seg dette standpunktet. Ingen stor gruppe å fiske i, gitt, skriver han på Facebook.

Ikke bekymret

I tillegg til relativt høy skepsis er det også et klart mindretall blant nordmenn som tror klimaforandringer vil ha noen merkbar påvirkning på deres liv, mens bare 12 prosent frykter betydelige konsekvenser. Elvestuen tror dette har en enkel forklaring.

- Dette gjenspeiler nok at vi er et stabilt og velfungerende land, og at de største konsekvensene av klimaforandringene vil ramme den fattigere delen av verden. Samtidig vil Norge rammes, særlig av at havet varmes opp og forsures, slik at fiskestammer migrerer nordover, men også av tørke og en forverring av de værforhold vi allerede ser litt av i dag.

Les: Irland erklærer klimakrise

Konsekvensene vi frykter mest globalt er økonomisk kollaps, stigende havnivå og et stort antall klimaflyktninger, mens større kriger og utslettelse av menneskeheten oppleves som mindre sannsynlig.

Bastholm mener nordmenn har grunn til å være mer bekymret for sine egne omgivelser.

- Vi frykter spesielt for konsekvensene av ekstremvær på veier, elektrisitetsforsyning, bygninger og matsikkerhet, noe vi allerede ser konturene av med flere ras, oversvømmelser og tørkesommeren vi hadde i fjor. Dette vil bare bli verre.

(saken fortsetter under avstemmingen)

Gjør allerede nok

Et klart flertall av nordmenn mener det fremdeles er mulig å unngå de verste konsekvensene av klimaforandringer dersom vi tar drastiske grep, men et like klart flertall mener Norge og nordmenn allerede gjør alt som kan forventes.

Det er både Bastholm og Elvestuen grunnleggende uenig i.

- Norge har og må ha en lederrolle i klimaarbeidet. Vi ligger i front på flere områder, men vi må fullføre den elektrifiseringen som er i gang og slutte å bruke alt fossilt brennstoff. Vi må også ta inn over oss at oljeindustrien ikke kan være så viktig i fremtiden og at den internasjonale etterspørselen vil reduseres kraftig om verden skal nå klimamålene for 2050, sier Elvestuen.

- De to største utslippssektorene er transport og olje og gass, og her har Norge en lang vei å gå, selv om elbilandelen øker. Vi må elektrifisere transporten, gjøre det lettere å reise miljøvennlig og slutte å lete etter mer olje og gass, sier Bastholm.