Samtidig er det bestemt at det ikke skal fiskes etter lodde i 2019.

– Det var gode og konstruktive runder i fiskeriforhandlingene, opplyser fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Det er bestemt at det totalt kan fiskes 725.000 tonn torsk. Ifølge fiskerimyndighetene går dette bra for torskebestanden er i god forfatning, og de mener mengden innebærer forsvarlig og bærekraftig forvaltning av bestanden.

Totalkvoten deles mellom Norge, Russland og en del tredjeland. Den norske kvoten er på 328.697 tonn.

I avtalen er Norge og Russland også enige om å bekjempe forsøplingen som følger med fiskeri, kontrolltiltak og forskning.

Totalkvoten for hyse er på 172.000 tonn, blåkveite er på 27.000 tonn og snabeluer på 53.757 tonn.

(©NTB)