Det opplyser PEN-leder William Nygaard på Facebook.

Tasdemir ble onsdag i forrige uke uttransportert av PU etter å ha fått endelig avslag på sin asylsøknad av Utlendingsnemnda (UNE).

I Tyrkia ble hun satt rett i fengsel.

- Den norske stat er ved hennes norske advokat Jan Birkeland klaget inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å ha krenket EMK art 3 som forbyr å sende en person til et land hvor vedkommende står i fare for å bli utsatt for tortur, eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, skriver Nygaard, som er styreleder i Norsk PEN.

- Staten ved UNE er dessuten stevnet for Oslo tingrett hvor UNEs beslutning som innebar utsendelse av Gulizer, kjennes ugyldig. Det er i dag blitt kjent at Gulizer skal befinne seg i er kvinnefengsel i Istanbul som heter Istanbul Bakirkøy Kadin Kapali Ceraevi, skriver Nygaard.

Kom over Storskog

Tasdemir var blant de mange som kom over Storskog med flyktningstrømmen i 2015.

Til norske myndigheter forklarte hun at hun hadde vært tilknyttet PKK i Irak og Syria siden 1994, men ble ikke trodd av verken UDI eller UNE.

I avslaget viser UNE også til en verifiseringsrapport gjort i Tyrkia som slår fast at Tasdemir ikke var etterlyst. Men ifølge tyrkiske medier ble det utstedt en arrestordre på henne i 2013.

UNE mener også Tasdemirs troverdighet er svekket fordi hun først etter at hun kom tilbake fra Tyskland, innrømmet at hun hadde vært soldat i PKK.

I avslaget heter det at «UNE kan ikke se at opplysningene som fremgår setter henne i noen spesiell fare ved retur til Tyrkia».

Den spente situasjonen i Tyrkia har blant annet ført til en økt tilstrømming av tyrkiske asylsøkere til Norge de siste månedene.

Politiets utlendingsenhet (PU) bekreftet i forrige uke at de selv overleverte Gülizer Tasdemir til tyrkisk politi.

PU bekrefter også at Tasdemirs eiendeler, blant annet to mobiltelefoner, ble overlevert til politiet.

På telefonene lå blant annet en rekke bilder som Tasdemir hadde som dokumentasjon på at hun i en årrekke hadde tilhørt den forbudte kurdiske PKK-geriljaen og derfor trengte beskyttelse i Norge.

Flere av bildene viser henne selv og PKK-grunnlegger Abdullah Öcalan, som sitter fengslet i Tyrkia på livstid. PKK står på Tyrkias liste over forbudte terrororganisasjoner.

Disse bildene blir nå brukt av tyrkiske myndigheter for å stemple henne som terrorist, ifølge advokat Birkeland.

– Det vi er redd for, er at hun blir utsatt for overgrep nå og senere dømt til en lang fengselsstraff der hun kan bli utsatt for umenneskelig behandling, sier uttalte hennes advokat, Jan M. Birkeland, til NTB i forrige uke.

– Det er stor risiko for at denne uttransporteringen betyr at Norge har brutt artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som forbyr å sende noen tilbake til tortur og umenneskelig behandling, uttalte han.

Avdelingsdirektør Marianne Jakobsen i asylavdelingen UNE sa følgende til NTB i forrige uke:

– Vi mener at saken har fått en grundig behandling i UNE. Den ble behandlet i et nemndmøte hvor hun fikk mulighet til å forklare seg muntlig om saken sin.

(Nettavisen/NTB)