Per dags dato har Norge tilgang på korona-vaksiner fra tre vaksineprodusenter. Det er EU som har framforhandlet vaksinene på vegne av sine medlemsland og Norge.

Men hva den norske stat betaler for én enkelt vaksinedose, er strengt hemmelig. Både Verdensbanken og Leger Uten Grenser mener det er uheldig med global hemmelighold rundt vaksine-prising.

Verken Folkehelseinstituttet (FHI) eller Helse- og omsorgsdepartementet vil opplyse til Nettavisen hva norske myndigheter betaler for én enkeltdose av vaksinene «BioNTech og Pfizer», « Oxford og AstraZeneca» og «Moderna».

- Prisen per vaksinedose er ifølge avtalene som er inngått med produsenter konfidensiell informasjon, skriver avdelingsdirektør i FHI, Britt Wolden, i en e-post til Nettavisen.

Les også: Seks av ti vil ha endret vaksinestrategi

Det eneste tallet som oppgis fra norske myndigheters hold, er at regjeringen har satt av snaut 3,8 milliarder kroner på statsbudsjettet til innkjøp av korona-vaksiner.

- Regjeringen har satt av totalt 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i årets statsbudsjett. Informasjon om pris er konfidensiell, men dette er ikke veldig dyre vaksiner, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til Nettavisen.

I slutten av februar var det distribuert totalt 416.841 vaksinedoser i Norge fra de tre vaksineprodusentene, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

- Betalte dobbelt så mye som EU

Lege og feltarbeider i Leger Uten Grenser, Erlend Grønningen, sier at hemmelighold rundt prising av vaksiner og global skjevfordeling av tilgang på vaksiner er et kjempeproblem.

- Det har etter hvert blitt offentlig kjent at Sør-Afrika har betalt mer enn det dobbelte for AstraZeneca-vaksinen enn det EU har gjort. Vi må ha gjennomsiktighet og åpenhet i Europa, sånn at politikerne kan holdes ansvarlig. I bunn og grunn er det folkevalgte myndigheter som er ansvarlig for hvordan krisen løses, og da er vi nødt til å ha åpenhet, sier Grønningen til Nettavisen.

Les også: Danmark vil inngå vaksinesamarbeid med Israel

Grønningen, som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, mener det er uheldig at europeiske myndigheter holder tilbake informasjon om prisen de har betalt for vaksinene

- Vi må kunne ha mulighet til å ettergå dette internasjonalt. Hvis det er sånn at Sør-Afrika betaler en annen pris enn EU, så må det fram i lyset. Det er et grunnleggende prinsipp å holde politikere ansvarlige. Derfor må vi ha åpenhet. Vi i Leger Uten Grenser har et slagord: Jo flere som vet, jo færre som dør, sier Grønningen.

Ifølge lekket informasjon betalte EU-medlemsland 2,16 dollar per dose av AstraZeneca-vaksinen, mens Sør-Afrika ble tilbudt doser fra samme produsent for 5,25 dollar. Verdens helseorganisasjon (WTO) har advart mot vaksine-nasjonalisme og at priser presses opp for enkelte, skriver The Guardian.

- Vaksinene fordeles skjevt

Grønningen sier det er en stor skjevfordeling i verden over hvilke land som får og hvilke land som ikke får nok vaksiner til å vaksinere egne innbyggere i risikogrupper og kritisk helsepersonell.

- Vi ser at Vesten har kjøpt inn de største andelene av verdens vaksiner. Strategien i Vesten ser nå ut til å være å oppnå flokkimmunitet i egen befolkning ved å vaksinere friske personer, før man starter vaksinering av kritisk helsepersonell og risikogrupper i lavinntekt- og middelinntektsland, sier han.

- Et faktum er at det er lav produksjonskapasitet på vaksinene. Når de rike landene har inngått innkjøpsavtaler med vaksineprodusenter, er det ikke nok vaksiner å levere til andre fattige land. Norge har hatt muligheten til å inngå disse avtalene sammen med EU fordi vi er et rikt land, sier Grønningen.

Les også: FHI: Alle voksne kan være fullvaksinert til sommeren

Store sprik på vaksinepriser

Storavisen Financial Times avdekket i forrige uke store sprik på prisen for vaksinedoser og hvordan enkelte lavinntekt- og mellominntektsland blir nærmest tvunget til å inngå dyre vaksineavtaler.

Avisen belyste blant annet hvordan Russland forsøker å fremstå som en tilbyder av billig vaksiner til fattige land, mens de i realiteten tar seg bedre betalt per vaksinedose enn enkelte andre vestlige vaksineprodusenter.

Russland står utenfor EU-samarbeidet og har utviklet sin egen vaksine – Sputnik V. Russerne hevder de tilbyr vaksine til gunstige priser til fattige land som ikke har råd til å kjøpe vestlige vaksiner. Nå viser det seg imidlertid at Den afrikanske union betaler tre ganger så mye for Sputnik-vaksinen enn de betaler for den vestlige Oxford/AstraZeneca-vaksinen, skriver Financial Times.

Den afrikanske union (AU) vokser nå fram som en av verdens største kunder av vaksiner. AU kjøper inn vaksiner på vegne av sine medlemsstater for å supplere vaksineforsyningene fra Covax.

Covax er et globalt vaksinesamarbeid som har lovet å forsyne 92 land (inkludert afrikanske land) med gratis vaksine. Covax hadde opprinnelige planer om å forsyne det afrikanske kontinent med 15 millioner doser i løpet av februar, og ytterligere 40 millioner doser i mars måned. Men mye tyder på at de ligger bak skjema, skriver avisen.

Skuffet over treig leveranse

Flere afrikanske stater er imidlertid skuffet over at vaksineleveransene går såpass treigt. Derfor har flere av landene inngått vaksineavtaler på sidelinjen for å sikre seg raskere vaksinetilgang.

- Lavinntekts- og middelinntektsland har blitt tvunget til å gjøre avtaler på egenhånd fordi Covax foreløpig ikke har lykkes med å levere nok vaksiner. Og da kan det i verste fall bli dyrere for dem å kjøpe vaksiner. Hvor gode eller dårlige avtaler de får, er vanskelig å vite fordi vi ikke får innsyn i vaksineavtalene, sier Grønningen.

- I Norge kan vi stenge ned samfunnet, innføre karantene, testing, smittesporing og isolasjon. Men dette er tiltak som kan være helt utenkelig å gjennomføre i flere fattige land. Disse landene som ikke får vaksine, har mindre evne til å stenge ned samfunnet. De har ingen velferdsstat eller NAV som kan hjelpe dem gjennom krisen. De lever fra hånd til munn, sier han.

Verdensbanken: - Trenger mer åpenhet

President David Malpass i Verdensbanken sier at produsentene omdirigerer vaksineforsyningene til rikere land som er i stand til å betale mer, og etterlyser samtidig mindre hemmelighold rundt vaksine-prising.

- Vi trenger mer åpenhet rundt deres kontrakter med Covax, og dosene som Covax har tilgjengelig for utviklingsland, sier Malpass til Financial Times.

- Det vil være viktig for å få til leveransene etter planen, sier han.

Les også: Før Norge stengte ned i mars 2020 var en vaksine klar: Derfor fikk vi den ikke

- Skryter av billig vaksine

Det statlige russiske investeringsfondet (RDIF) som overværer utenlandsk salg av Sputnik-vaksinen, bekrefter overfor storavisen Financial Times at Afrika er et viktig vaksinemarked for russerne. Russland har tidligere skrytt av at deres vaksine er halvparten så billig som andre vaksiner med tilsvarende effekt.

- Det er enorm dobbeltmoral blant noen av de vestlige landene som lovte lik tilgang, men som i all hovedsak kjøper opp alt til seg selv. Og det er ganske enkelt betydelige ulikheter i vaksinedistribusjonen i favør av rike nasjoner. Helt ærlig så er dette uetisk, sier han.

Russiske myndigheter bekrefter at de tar snaut 10 dollar i betaling per Sputnik-dose. I likhet med mange andre korona-vaksiner, kreves det to Sputnik-doser for å bli fullvaksinert. Det vil si at det koster snaut 20 dollar per person som vaksineres.

Den afrikanske unionen har nylig inngått en avtale med vaksineprodusentene Oxford/AstraZeneca og Novavax om å kjøpe inn deres vaksiner for 3 dollar per dose, ifølge Financial Times. Disse vaksinene krever også to doser for fullvaksinering, hvilket innebærer 6 dollar per vaksinerte person.

Prisen på Sputnik-vaksinen er dermed tre ganger høyere enn vaksinene fra Oxford/AstraZeneca og Novavax.

- Pandemien vil kunne forlenges

- Hvilke problemer kan oppstå om det blir flokkimmunitet i Vesten, mens pandemien fortsetter å herje i lavinntekt- og middelinntektsland, Grønningen?

- Dette ser vi allerede konturene av. Vi har fått flere mutasjoner. Deriblant en mutasjon fra Sør-Afrika og en fra Brasil. Det er uheldig. Hvis vi ikke har en helhetlig global tilnærming, risikerer vi at viruset muterer andre steder i verden. Da vil krisen og pandemien kunne forlenges. Vi er nødt til å ha en helhetlig tilnærming, sier Grønningen.

Både den sørafrikanske og den britiske mutantvarianten (sistnevnte variant dominerer smittetrykket i Oslo) antas å være mer smittsomme enn tidligere varianter av koronaviruset Sars-Cov-2. Den britiske varianten antas også å være noe farligere enn tidligere variant. Det er også knyttet bekymring til om hvorvidt koronavaksinene er like effektive mot den brasilianske mutantvarianten.

Grønningen påpeker at det er andre land som sårt trenger koronavaksine før Vesten igangsetter massevaksinering av sin friske befolkning for å oppnå flokkimmunitet.

- Målet med vaksinering var å redde liv. Det var tanken initialt. Og da må de mest sårbare gruppene i verden vaksineres først. Malawi har for eksempel tre leger per hundre tusen innbygger. Tilsvarende tall i Norge er 300 leger per hundre tusen innbygger, sier han.

- Dette er en global folkehelsekrise, og måten den løses på, vil sette presedens for hvordan fremtidige kriser løses. Da kan vi velge mellom hemmelighold og skjulte avtaler eller åpenhet der vi kan ettergå beslutningene politikerne har tatt og holde dem ansvarlige, sier Grønningen.

Priser og effektivitet

Den afrikanske union (AU) betaler snaut 7 dollar per vaksinedose fra BioNTech/Pfizer, og 10 dollar per dose fra Johnson & Johnson, hvor det trengs kun en dose for fullvaksinering. AU holder seg imidlertid unna vaksinen fra Moderna som er priset til mellom 32 til 37 dollar per dose.

Russland mener at deres Sputnik-vaksine er helt unik både når det gjelder pris, effektivitet på 92 prosent og enkel lagring.

Forrige uke konkluderte imidlertid amerikanske helsemyndigheter med at vaksinen fra Johnson & Johnson, som også kan lagres og oppbevares i kjøleskap, er 86 prosent effektiv. Det tilsvarer halv pris av Russlands Sputnik-vaksine.

Oxford/AstraZeneca har imidlertid hatt en lavere effektivitet på 72 prosent i kliniske forsøk, mens vaksinen fra BioNTech/Pfizer var 95 prosent effektiv. BioNTech/Pfizer-vaksinen må imidlertid oppbevares i svært lave temperaturer. BioNTech/Pfizer vil ikke oppgi pris per dose, men hevder at de har tilbudt flere lavinntekt- og mellominntektsland vaksine til kostpris.

AU skal kjøpe 300 millioner doser Sputnik-vaksine. Leveransene vil ikke være på plass før i mai måned. I tillegg skal AU kjøpe inn ytterligere 670 millioner doser fra andre produsenter.