OSLO (NTB): Regjeringen tar ikke den dårlige luftkvaliteten i storbyene på alvor, mener Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Norge risikerer rettssak for brudd på EU-direktiv om luftkvalitet.

Ligger over grenseverdiene
EFTAs overvåkingsorgan ESA varslet i fjor høst Norge om en mulig rettssak for EFTA-domstolen for brudd på EU-direktivet om lokal luftkvalitet. Utslippene av svevestøv og nitrogendioksid (NO2) er over grenseverdiene. Flere steder mangler tiltaksplaner, og måledata er for dårlige, mener ESA.

Klima- og miljødepartementet sendte mandag et omfattende svarbrev til ESA. Brevet er en gjennomgang av hvilke tiltak både storbyene og sentrale myndigheter har iverksatt for å redusere luftforurensningen.

Vil unngå rettssak
- Nå er vi spent på reaksjonen fra ESA. Jeg håper det vi nå har sendt dem er tilstrekkelig, så får vi se om de kommer tilbake med ytterligere spørsmål, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft til NTB. Hun håper å unngå at saken havner i EFTA-domstolen.

Men astma- og allergiforbundet er skuffet over at brevet ikke varsler nye tiltak for å bedre luftkvaliteten. Svarbrevet fra norske myndigheter er overraskende passivt, mener NAAF.

- Det er ingen hjelp i å akseptere at luften er helseskadelig dersom man ikke samtidig iverksetter konkrete tiltak som på en ny og effektiv måte sikrer helsetrygg luft i de store byene, sier generalsekretær Trond Solvang i NAAF.

Les pressemeldingen fra NAAF: Passivt svar om luftforurensning

Det var en bekymringsmelding fra NAAF i 2011 som førte til at ESA innledet granskingen av om Norge brøt EU-direktivet om luftkvalitet.

Kommunenes ansvar
Klima- og miljøvernminister Sundtoft understreker at det er kommunene som har hovedansvaret for luftkvaliteten lokalt, og dermed også ansvaret for å iverksette de tiltakene som må til for å sikre innbyggerne akseptabel luftkvalitet. Men staten vil også stille opp, dersom det er nødvendig med endringer i regelverk eller nye virkemidler, lover hun.

- Kommunene er i førersetet. Men vi vil ha en tett dialog med kommunene, og gi dem drahjelp der det er nødvendig. Storbyene kan gjøre mer, også med eksisterende regelverk, men staten vil også bidra. Vi må også se på eventuelle nye virkemidler, dersom det er nødvendig, sier Sundtoft.

Dieselbilene
Dieselbiler er en viktig kilde til utslippene av nitrogenoksider, NO2. Salget av dieselbiler økte kraftig i Norge etter en avgiftsomlegging i 2006 som favoriserte dieselbiler fordi de har lavere CO2-utslipp. Men tiltaket mot et globalt miljøproblem økte den lokale luftforurensningen.

De siste årene har avgiftene økt for dieselbilene, og dieselbilenes andel av nybilsalget er redusert fra 80 prosent i 2011 til snaut 50 prosent i desember 2013.

I historiens lys kan man spørre om det var lurt å redusere avgiftene på dieselbiler, sier miljøministeren.

- Nå har vi tatt konsekvensen av det, og vi ser at salget av dieselbiler er på vei ned. Det gjenstår å se om det er tilstrekkelig for å få NO2-utslippene ned på akseptabelt nivå, sier Sundtoft.(©NTB)

På nettsiden Luftkvalitet.info kan du se hvordan luftkvaliteten i noen norske byer er akkurat nå.

Her er ESAs ankepunkter mot Norge

* Overskridelse av grenseverdien for bl.a. NO2 i årene 2008-2012

* Ikke overholdt plikten til å lage en action plan

* Ikke overholdt plikten til å gjennomføre presise målinger

Se brevet fra Efta her(PDF)

(Kilde: NAAF)