Det opplyser Kunnskapsdepartementet mandag kveld.

Nettavisen omtalte i midten av juli at en mann på 46 år, som er bosatt i Drammen, og er irakisk kurder, hadde fått norsk statsborgerskap selv om han var tiltalt for terrorplanlegging i samme sak som Krekar.

Han fikk sitt norske pass i juli 2018.

– Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen som er terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

BAKGRUNN: Her kan du lese mer om tiltalen mot Krekar

Nettavisen får opplyst at mannen, som er bosatt i Drammen, også er pågrepet av norsk politi.

- Kjenner ikke bakgrunn for pågripelse

Det er usikkert for mannens forsvarer om pågripelsen er foretatt med tanke på at han vil bli begjært utlevert fra Norge til Italia.

Mannens forsvarer Solveig Høgtun bekrefter pågripelsen.

- Han er pågrepet av politiet, men jeg kjenner ikke bakgrunnen for det. Jeg er også varslet om at hans statsborgerskap blir trukket tilbake, sier Høgtun til Nettavisen.

- Jeg er overrasket over at det ble fattet et vedtak uten noe forhåndsvarsel. Jeg vet per nå ikke om det foreligger en utleveringsbegjæring heller.

Mannen er internasjonalt etterlyst for pågripelse. Han vil høyst sannsynlig bli fremstilt for varetektsfengsling en av de første dagene. Nettavisen får opplyst at 46-åringen ble pågrepet mandag kveld, og at det skjedde umiddelbart etter at det ble klart at hans norske statsborgerskap ble trukket tilbake.

- PST har med bistand fra politiet pågrepet en borger i Norge som er internasjonalt etterlyst av Italia. Vi vil varsle Italia om dette, så er det opp til dem om de vil begjære ham utlevert, sier kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken til Nettavisen.

Etter at først Nettavisen omtalte saken med det norske statsborgerskapet, ba Sanner om en redegjørelse fra UDI. Her kom det frem at den 46 år gamle mannen hadde holdt opplysninger tilbake i søknadsskjemaet om det norske statsborgerskapet.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Ga uriktige opplysninger

Han skal blant annet ha krysset "nei" på spørsmål om han var under etterforskning.

"UDI kjente ikke til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap, og saken ble derfor ikke oversendt Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse. Mannen opplyste heller ikke selv om dette da han søkte om statsborgerskap", heter det i pressemeldingen.

15. juli ble Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging. Fem andre personer ble dømt til strenge fengselsstraffer. 46-åringen var blant de straffedømte, og sistnevnte ble dømt til syv og et halvt års fengsel.

En annen norsk statsborger, bosatt i Østfold, ble dømt til ni års fengsel i samme sak.

Alle har varslet at de kommer til å anke terrordommen fra Italia, og nekter straffskyld.

Krekars svigersønn fikk også syv og et halvt års fengsel.

Her kan du lese alt om Krekar-saken.

En versjon av tiltalen i den italienske straffesaken, som Nettavisen fått tilgang til, er datert 16. januar 2017. 46-åringen fikk altså norsk statsborgerskap etter at terroretterforskningen var ferdig, og etter at det ble tatt ut tiltale mot ham.

Nettavisen ble allerede i fjor kjent med at mannen hadde fått norsk statsborgerskap, men verken politi, UDI, Justisdepartementet eller hans forsvarer har ønsket å bekrefte opplysningene, selv om dette har ligget tilgjengelig som offentlig informasjon i folkeregisteret.

- Krekar-medarbeider i flere år

I tiltalen fra terrorsaken, går det frem at italiensk politi mener at 46-åringen i lang tid har vært en av Krekars medarbeidere. De mener blant annet at han var med å revidere et dokument om grunnleggelsen av Kurdistan Bataljon.

«Under fengselsoppholdet (da Krekar sonet i Kongsviger fengsel fra 2012 - 2015, red. anm.) hadde han informasjonsoppgaver og fremstod som direkte mottaker av, og ansvarlig for, å gjennomføre hemmelige oppdrag, for å realisere de voldelige hensiktene til mulla Krekar og Rawti Shax», heter det i tiltalen.

Her anklages videre for å være klar over forbindelser Rawti Shax hadde til væpnede grupperinger på kurdisk område i Irak, til å gjennomføre stragegier ledelsen i Rawti Shax hadde bestemt.

«Også med hensyn til planlegging av terroraksjoner med hevnkarakter som skulle utføres i Norge og til beslutninger for å ivareta organisasjonen og dens leder», står det i tiltalen.

46-åringen skal også ha bidratt til å minske risikoen for å minske risikoen i forbindelse med pågående rettslige tiltak mot organisasjonen i Europa.

Politiet i Italia mener også at han organiserte opprettelsen av en hemmelig komité, sammensatt av to medlemmer som skal ha vervet på oppdrag fra Krekar, med formål om å etablere en stridsgruppe som skulle operere på europeisk jord.

Krekar-pågripelse på Youtube

Han skal også, ifølge italiensk politi, ha vært bindeleddet mellom Norge og en italiensk terrorcelle.

Krekar og de to norske statsborgerne ble pågrepet i november 2015, i en storstilt internasjonal politiaksjon. 46-åringen ble opprinnelig utlevert i 2016, sammen med Krekar. I november dette året slo norske domstoler fast at han kunne utleveres ettersom han ikke var norsk statsborger.

Senere i november, samme år, trakk Italia utleveringsbegjæringen. Den norske statsborgeren ble ikke begjært utlevert, selv om han var terrormistenkt, fordi Norge uansett ikke utleverer egne borgere. I juli 2018 fikk altså 46-åringen som er bosatt i Drammen norsk pass.

Krekar ble pågrepet sent på kvelden samme dag som han ble dømt for terror, i påvente av å bli utlevert til Italia.

Pågripelsen ble filmet og lagt ut på Youtube. I videoen roper Krekar «only islam. Islam kommer til dere!», idet han blir fraktet inn i en ventende politibil.