Norge trues med søksmål fordi UDI «systematisk» bryter reglene

UDI skal behandle saker om oppholdstillatelse innen 6 måneder. Det gjør de ikke, og nå truer ESA med rettslige skritt.

UDI skal behandle saker om oppholdstillatelse innen 6 måneder. Det gjør de ikke, og nå truer ESA med rettslige skritt. Foto: (NTB scanpix)

EFTAs overvåkningsorgan mener Norge bruker for lang tid på å behandle søknader om oppholdstillatelse.

Ifølge NRK har Norge 9 dager på seg til å svare EFTAs overvåkningsorgan ESA, som truer med rettslige skritt fordi de mener Norge systematisk og konsitent har brutt reglene for behandling av oppholdstillatelser.

EØS-reglene sier at søknader - uansett utfall - skal avgjøres innen 6 måneder.

Ifølge NRK ble ikke flertallet av søknadene i fjor behandlet innen fristen, og det var fortsatt saker som ikke var avgjort innen et år.

«Det er en etablert praksis hos norske myndigheter å overskride seksmånedersgrensen. Det forekommer ikke sporadisk, men synes å være et konsistent og systematisk problem som fører til konsekvenser for EØS-statsborgere», heter det i brevet sendt til norske myndigheter.

Ifølge ESA har norske myndigheter tidligere sagt at de skulle iverksette tiltak for å få ned saksbehandlingstiden, men ESA er ikke fornøyd med resultatet av disse tiltakene.

– Denne problemstillingen har blitt diskutert i flere møter med norske myndigheter. I oktober 2017 indikerte Norge at de ville gjøre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Men statistikken som ble sendt til oss på vegne av den norske regjeringen i desember 2018 viser imidlertid at til tross for at de iverksatte tiltak, har de fortsatt problemer med å holde seg innenfor en saksbehandlingstid på seks måneder, sier Øystein Solvang, kommunikasjonssjef i ESA.

UDI ønsker ikke å kommentere saken utover at de arbeider med et svarbrev som skal være ferdig uka etter påske.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.