Ifølge NRK har Norge 9 dager på seg til å svare EFTAs overvåkningsorgan ESA, som truer med rettslige skritt fordi de mener Norge systematisk og konsitent har brutt reglene for behandling av oppholdstillatelser.

EØS-reglene sier at søknader - uansett utfall - skal avgjøres innen 6 måneder.

Ifølge NRK ble ikke flertallet av søknadene i fjor behandlet innen fristen, og det var fortsatt saker som ikke var avgjort innen et år.

«Det er en etablert praksis hos norske myndigheter å overskride seksmånedersgrensen. Det forekommer ikke sporadisk, men synes å være et konsistent og systematisk problem som fører til konsekvenser for EØS-statsborgere», heter det i brevet sendt til norske myndigheter.

Ifølge ESA har norske myndigheter tidligere sagt at de skulle iverksette tiltak for å få ned saksbehandlingstiden, men ESA er ikke fornøyd med resultatet av disse tiltakene.

– Denne problemstillingen har blitt diskutert i flere møter med norske myndigheter. I oktober 2017 indikerte Norge at de ville gjøre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Men statistikken som ble sendt til oss på vegne av den norske regjeringen i desember 2018 viser imidlertid at til tross for at de iverksatte tiltak, har de fortsatt problemer med å holde seg innenfor en saksbehandlingstid på seks måneder, sier Øystein Solvang, kommunikasjonssjef i ESA.

UDI ønsker ikke å kommentere saken utover at de arbeider med et svarbrev som skal være ferdig uka etter påske.