Norge vil fjerne flyposen

Foto: Erlend Aas (Scanpix)

Samferdselsministeren vil fjerne plastposene på flyplassen så raskt som mulig.

16.04.08 17:40

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Etter terrorforsøket i London i 2006 ble det i Norge og EU innført en begrensning på mengden med væske som man kan ha med seg om bord.

NA24 - din næringslivsavis

Norges samferdselsminister Liv Signe Navarsete skal selv ha tatt initiativ for å få opphevet ordningen så fort som mulig.

- I regi av EU arbeides det med å finne fram til tekniske løsninger, slik at ordningen med «plastposene» kan opphøre. Samferdselsministeren har for øvrig tatt initiativ overfor sine europeiske kolleger med det formål å bidra til at væskeforordningen kan oppheves så snart råd er, uten at det går ut over sikkerheten i luftfarten, opplyser Dag H. Nestegard seniorrådgiver informasjonsseksjonen ved samferdselsdepartementet til NA24.

Sikkerhetstiltaket blir revurdert hver sjette måned, ifølge Europakommisjonen.

- Tiltaket vil bli opprettholdt så lenge det vurderes som nødvendig. Det blir vurdert automatisk hver sjette måned. Om og når vitenskapelige og tekniske elementer vil tillate det (spesielt med tanke på gjennomlysningsmaskiner som kan oppdage flytende eksplosiver) vil vi være klare til å vurdere å myke opp tiltaket, sier Michele Cercone talsmann for Europakommisjonen Transport til NA24.

Avviser «falsk» sikkerhet
NA24 har fra flere hold tidligere fått opplyst at tiltaket i stor grad dreier seg om mer enn å styrke flysikkerheten. Det skal angivelig ha handlet vel så mye om å synliggjøre at myndighetene tok grep for å få folk til å fortsette å fly som reell sikkerhet.

Dette har imidlertid blitt avvist av Luftfartstilsynet tidligere og nå også av samferdselsdepartementet og Europakommisjonen Transport.

Les også: Falsk sikkerhet i en liten pose?

- Tiltaket ble introdusert på anbefalinger fra sikkerhetseksperter fra medlemslandene for å forhindre mulige terrorangrep med flytende eksplosiver på fly, informerer Michele Cercone.

- Ikke basert på fakta
Men flere eksperter NA24 har kontaktet har tidligere bekreftet at det finnes stoff som i mengder på under 100 milliliter kan skape farlige situasjoner.

Forsvarets forskningsinstitutt, som sitter på mye ekspertise om de fleste typer eksplosiver, vil i likhet med flere andre ikke delta i diskusjonen.

Men kommunikasjons- og informasjonssjef Anne-Lise Hammer har tidligere fastslått følgende ovenfor NA24:

1. Det er fullt mulig å lage eksplosiver fra stoffer som er i væskefase og har volum på mindre enn 100 ml.

2. Eksempelvis: XXX (endret av NA24) er en væske som i svært små mengder har en eksplosiv virkning.

3. Ulike faste stoffer er også problematiske i så måte. Både tradisjonelle sprengstoff som for eksempel XXX (endret av NA24) og XXX (endret av NA24) kan nevnes, men disse vil være lett å oppdage for sniffehunder.

4. Samtidig framstilles det stadig nye typer energetiske materialer som det kan være vanskelig å oppdage.

- Hvorvidt tiltakene som er innført er tilstrekkelige/akseptable er vanskelige spørsmål å debattere, fordi de handler om mye mer enn fakta, informerte Hammer.

- Må etterleves
Europakommisjonen Transports talsmann har ingen kommentar vedrørende utsagnet om at det handler om mye mer enn fakta.

- Dette er nivået som enstemmig ble spesifisert av EUs medlemslands eksperter. Det er ikke opp til Europakommisjonen å komme opp med vitenskapelige bevis. Vi støtter arbeidet som er gjort av medlemslandenes eksperter, sier Cercone.

- Norge er som kjent tilsluttet EØS-avtalen. Den såkalte væskeforordningen, forordning nr. 1546/2006, er en del av denne avtalen, og er følgelig en del av norsk rett. Jf. forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Begrensningen på 100 ml er fastsatt i regelverket, og er følgelig et krav som må etterleves, sier Dag H. Nestegard.

- Flere produsenter
På spørsmål om hvem det er som produserer disse posene har Luftfartstilsynet henvist til Avinor eller andre lufthavnoperatører. Avinor på sin side har henvist NA24s forespørsel til Luftfartstilsynet.

- Det er ikke en produsent og det trengs ikke et spesielt merke. Passasjerer kan bruke alle typer plastposer så lenge de er gjennomsiktige, lukkbare og har et maksimalt volum på 1 liter, sier Cercone.

Ingen skal ha monopol på å produsere eller levere disse posene i henhold til regelverket, ifølge Luftfartstilsynet.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.