Norges Bank kutter hardt og varsler mer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem drar til og kutter styringesrenten med et helt prosentpoeng, og varsler nye kutt. Kronen faller, og bankene kutter boliglånsrentene. Les alt om rentekuttet her

19.05.08 01:07

Oppdatert med presentasjon.Les også:


Norges Bank innrømmer ikke feil
Foss: - Rentekutt viktig bidrag
Bankene følger opp Norges Banks kutt
Kronen svekkes etter rentekutt

Foliorenten kuttes dermed fra 4,00 til 3,00 prosentpoeng.På forhånd ventet alle analytikerne kutt, men det var omtrent likt fordelt mellom forventning på et halvt og et helt prosentpoeng.Samtidig opprettholdes grunnholdningen i retning av videre rentekutt. Dette utrykkes ved at sentralbanken anser det mer sannsynlig at prisveksten om to år ligger under enn over målet på 2,50 prosent.Nesten alle makroøkonomene i banker og meglerhus ventet på forhånd at rentebunnen ville bli nådd med 3,00 prosent, mens Gjensidige NOR venter kutt helt ned til 2,50 prosent.Siden begynnelsen av desember i fjor er renten kuttet fra 7,00 prosent.De som på forhånd ventet et helt prosentpoeng har i stor grad lagt vekt på fortsatt rekordlav prisvekst, økende arbeidsledighet, svak vekst i norsk økonomi samt behovet for å holde kronekursen nede for å hjelpe eksportindustrien.De som ventet at banken ville moderere seg til et halvt prosentpoeng, har pekt på at flere indikatorer fortsatt viser betydelig trykk i husholdningenes økonomi i Norge, for eksempel illustrert med robust vekst i detaljhandelen og kreditten, samt børsoppgang og noe bedre signaler fra verdensøkonomien enn før sommeren.Ser videre kutt

I begrunnelsen for rentekuttet viste visesentralbanksjev Jarle Bergo i dag til at prisveksten hadde falt ytterligere siden forrige korsvei. Kjerneinflasjonen var bare 0,7 prosent i juli.- Veksten i internasjonal økonomi i 2003 blir lav, særlig i euroområdet. Utviklingen i arbeidsmarkedene er gjennomgående svak. Pris- og lønnsveksten er lav hos våre handelspartnere, og ventes å forbli det, sa Bergo, selv om han også viste til indikasjoner på oppgang i den amerikanske økonomien og høyere renter.- De løpende indikatorene gir ikke grunnlag for å vente en sterkere internasjonal oppgang enn det som ble lagt til grunn i inflasjonsrapporten. Dette understøttes av at styringsrentene ute, selv om de kan gå litt opp, forventes å ligge på et historisk lavt nivå i lang tid fremover.I fjor var Norges Bank meget bekymret for lønnsutviklingen i Norge, men ikke nå:- Årets lønnsoppgjør og den informasjonen vi har om lønnsutviklingen lokalt, gir holdepunkter for å vente mer moderate lønnsoppgjør fremover enn i årene fra 1998 til 2002. Med slike utsikter er det tryggere grunnlag for slike større lettelser i pengepolitikken, sa Bergo.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.