Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank venter økt prisstigning

Etter perioder med lav prisstigning venter Norges Bank økte priser og at dette skjer forholdsvis raskt

Norges Bank skriver i sin inflasjonsrapport, som ble fremlagt onsdag 3. november, at veksten i konsumprisene vil ta seg forholdsvis raskt opp.- Justert for sesongvariasjoner, anslås veksten i KPI-JAE fra måned til måned å bli noe høyere fremover enn i sommer. Vi legger også til grunn at det markerte fallet i enkelte vare- og tjenestepriser i fjor høst i noen grad snus. Flyprisene har for eksempel økt, skriver Norges Bank i inflasjonsrapporten.Men Norges Bank forventer prisveksten på matvarer skal forbli lav.- Virkningen av depresieringen av kronen gjennom fjoråret uttømmes og den sterkere kursen nå vil etter hvert dempe prisveksten på importerte konsumvarer noe. Høyere priser på olje og andre råvarer vil bidra til økte internasjonale prisimpulser til norsk økonomi, skriver sentralbanken videre.

Reklame

Black Friday: 20 kupp du gjør på sport og friluft