GRESSBANEN: For den cirka 21 mål store tomten ble det nylig inngått en avtale mellom Oslo kommune og Bjørnveien eiendom AS, som er eid av Naturbetong. Prislappen ble på 278 millioner kroner, noe som utvilsomt er norges dyreste skoletomt. Samtidig er ikke tomteprisen avskrekkende om tomten fortsatt hadde vært regulert til boliger. Tomteprisen i Oslo vest kan ligge adskillig høyere hvis det er snakk om boligutvikling på tomten.

Flere takster

– Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som har ført forhandlingene med grunneier. Summen er basert på to takster, og hva markedsverdien ville vært for grunneier med den opprinnelige reguleringen til boligformål, sier byutviklingsbyråd, Bård Folke Fredriksen.

– Mange vil synes at 278 millioner er uhorvelig mye penger.

– Nå har bystyret vedtatt at tomten skal erverves til skoleformål. Elevtallet i denne delen av byen viser at det er behov for en ny skole og dette er innarbeidet i skolebehovsplanen. Det er ikke flust med tomter av denne størrelse og vi er nødt til å betale det det koster.

Les også: Ja, det blir skole på Storebrandtomten

Behovet

– For rundt ti år siden, da tomteprisen var atskillig lavere, konkluderte man med at tomten ble alt for dyr for kommunen. Politikerne i Bydel Vestre Aker var klare på at denne tomten ville det bli behov for.

– Men da viste heller ikke elevtallet at det var noe stort behov for en ny skole i området. Det har endret seg over tid og dermed har kommunens behov for skole også endret seg, sier Fredriksen.

Les også: Ap varsler kamp om Storebrandtomten

Tilsvarende på Ringerike

På Ringerike har kommunestyret denne uken, etter mange års vurdering, vedtatt å kjøpe en skoletomt til sin nye storskole. Størrelsen på tomten er nesten tilsvarende den i Bjørnveien. Prislappen ble på 38 millioner kroner. Noen av politikerne syntes det var fryktelig dyrt.

Les saken her: Benterud skoletomt