Sveriges forsvarsminister har ikke begravd stridsøksen etter at Norge vraket det svenske kampflytilbudet til fordel for amerikanernes Joint Strike Fighter. I et intervju på Sveriges mest sette nyhetsprogram tirsdag, SVT Rapport, og på sin egen blogg, beskylder Sten Tolgfors nordmennene for manglende regnekunnskaper og sier tabben har gjort det vanskeligere for Saab å selge JAS Gripen.

Kritisk blogg
- Norge ba om et tilbud på 48 fly, men regnet på 57 maskiner. Dette uten å spørre Forsvarets Materielverk om nye opplysninger, skriver Tolgfors på sin blogg. Videre skriver han at Norge ba om et tilbud basert på 20 års levetid, men at de i stedet la til grunn 30 års levetid.

Ble dobbelt så dyrt
Tolgfors konkluderer med at Norges regnemetoder gjorde Gripen dobbelt så dyr som regnestykket det svenske forsvaret hadde kommet fram til. Norge plusset på fire milliarder og kom til at svenske fly ville koste 20 milliarder, mot 18 milliarder for amerikanske fly.

- Gjorde egne beregninger
Statssekretær Espen Barth Eide (Ap) i Forsvarsdepartementet avviser at Norge førte svenskene bak lyset. Han understreker at Norge gjorde sine egne beregninger av anskaffelseskostnad og levetidskostnader.

- Jeg er litt i stuss over hvor krevende det er å skjønne akkurat det poenget, sier Barth Eide til Nettavisen.

Gikk glipp av millard-kontrakt
Det var i november i fjor den norske regjeringen tok svenskene på sengen og offentliggjorde sin beslutning om å kjøpe kampfly fra amerikanske Lockheed Martin, mens tilbudet fra svenske Saab ble veiet og funnet for lett. Ifølge regjeringen var Joint Strike Fighter (JSF) den eneste av de to kampflykandidatene som tilfredsstiller de krav til operativ evne som Norge setter til fremtidige kampfly. I tillegg hevdet regjeringen at kostnadene på JSF er hele seks milliarder lavere enn for JAS Gripen. Saab gikk dermed glipp av en kontrakt til flere milliarder kroner. Norge bestiller 56 JSF-fly og regner med en investering på 42 milliarder kroner når de leveres i 2016. Når driften av jagerflyene plusses på, er det snakk om rundt 145 milliarder kroner i levetidskostnader.

Men Sveriges forsvarsminister mener altså at det ikke var mangler ved de svenske flyene, men derimot den norske regjeringens regnemetoder, som gjorde utslaget.

Plusset på havarier
Det svenske forsvarsdepartementet hadde en rekke innvendinger mot Norges måte å regne på. Blant annet mente de at beregningene av driftskostnadene ikke tok hensyn til svenske erfaringer med Gripen i drift. Man skal også ha lagt til grunn flere havarier ennn det svenskene anså som rimelig.

Det som særlig falt svenskene tungt for brystet var at Norge ikke kom tilbake med informasjon om at de la andre forutsetninger til grunn når de regnet videre på tilbudet.

Både India, Sveits og Brasil vurderer nå å kjøpe svenske jagerfly, og Tolgfors er redd de norske kalkylene skal gjøre det vanskeligere å dra i land nye avtaler.

- Dette ligger bak oss
Espen Barth Eide avviser at Norge har regnet feil eller opptrådt uryddig overfor svenskene. Han sier Forsvarsdepartementet ikke kommer til å forfølge dette videre.

- Valget av kampfly ligger bak oss, og denne uenigheten påvirker ikke det gode forholdet mellom de to landene. Men hvis svenskene føler at vårt valg undergraver deres mulighet til å selge JAS Gripen, så synes vi det er trist, sier statssekretæren.