Norges rikeste kvinne Katharina G. Andresen (22) måtte betale 250.000 kroner etter å ha blitt tatt med promille på Hafjell, skriver Finansavisen, ifølge VG.

Natt til langfredag påsken 2017 ble Katharina (22) tatt i promillekontroll på Hafjell, i nærheten av familiens luksuriøse hytte, skriver Finansavisen.

Tobakksarvingen Katharina er ifølge skattelistene Norges rikeste kvinne med 7.7 milliarder kroner i formue. Promillen hennes ble målt til 0.61 halvannen time etter at hun ble stoppet.

Kunne fått 40 millioner kroner i bot

Dommen falt 13. november der hun blir dømt til 18 dager betinget fengsel og en bot på 250.000 kroner. Hun mister også retten til å kjøre bil i 13 måneder. Likevel er dette en beskjeden bot, skriver Finansavisen.

I dommen heter det: «Dersom retten i foreliggende sak skulle tatt utgangspunkt i en normal avkastning av siktedes formue, ville boten bli fastsatt i størrelsesorden 35 – 40 millioner kroner.»

Dermed slapp Katharina relativt billig fra det ettersom påtalemyndigheten la ned påstand om én million kroner og 18 dager betinget fengsel.

Hjemmeboende student

Tirsdag forrige uke møtte hun i Oslo tingrett med advokat Else Bugge Fougner. I retten forklarte Andresen at hun er student, bor hjemme hos foreldrene og ikke har inntekter utover månedslønn fra dem, på 9000 kroner i måneden. Hun skal også disponere en konto med 900000 kroner.

I vanlige tilfeller tar retten utgangspunkt i 1.5 ganger brutto månedslønn, noe som i dette tilfellet ville tilsvarer 13 500 kroner. Men rettspraksisen viser at særlig formuende personer har fått bot basert på sin reelle økonomiske posisjon. Dette mener retten trekker i retning av en høyere sum, skriver Finansavisen.

«Ved utmålingen av botens størrelse har retten hensyntatt at siktede er uten fast inntekt og at de formuegoder hun besitter, frem til pådømmelsestidspunkt, ikke har gitt utbytte,» står det i dommen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her