I slutten av januar 2009 ble Vatikanet kjent med én anklage mot daværende biskop Georg Müller av Trondheim om seksuelt misbruk av en mindreårig person.

I april ble nåværende biskop for Trondeheim og Oslo, Bernt Eidsvig, kjent med saken.

Innrømmet med en gang
- Nuntiaturet i Stockholm fikk i oppdrag å etterforske saken og se på forholdet til norsk strafferett. Da Müller ble konfrontert med anklagen, innrømmet han forholdet, og hans avskjedssøknad ble innvilget per omgående, sier Eidsvig i en pressemelding.

Han kan ikke utelukke at det dreier seg om flere overgrepsofre:

Ett offer - så langt
- Men på gjentatte spørsmål nekter Müller for at det er flere forhold, og det er heller ingen andre ofre som har meldt seg til kirkelig eller rettslig instans.

Saken er den første overgrepssaken som kan knyttes til den katolske kirken her i landet og avdekkes av Adresseavisen onsdag. I Europa har pedofiliskandalen vokst de siste ukene med stadig flere tilfeller av seksuelt misbruk og vold utført av katolske prester.

Terapi
Offeret i Trondheim var altergutt, og Müller var prest i Trondheim da overgrepene skjedde. Saken er nå strafferettslig foreldet.

- Selv om forholdet er foreldet etter norsk lov, gjelder fremdeles den indrekirkelige justis. Biskop Müller har derfor siden sin avgang gjennomgått terapi og har ingen biskopelig eller pastoral oppgave, sier Eidsvig.

Hemmelighold
Ifølge den katolske kirken, er saken hemmeligholdt av hensyn til offeret.

- Troskongregasjonen opplyser videre at sakens detaljer ikke har vært offentliggjort etter ønske fra offeret, som i dag er godt over myndighetsalder. Kongregasjonen ber om at vedkommendes ønske om å forbli anonym respekteres.

Den tidligere biskopen har ikke latt seg spore opp for kommentar, skriver Adresseavisens nettutgave. Verken Trondheim stift, biskopen i Oslo eller mannens ordensbrødre i Tyskland vet hvor den tidligere trondheimsbiskopen oppholder seg.