*Nettavisen* Nyheter.

Trygve Slagsvold Vedum

Norsk eller kinesisk kontroll?

Regjeringens avventende holdning i Huawei-saken føyer seg inn i rekken av saker der regjeringen har lagt for lite vekt på nasjonal sikkerhet, skriver Slagsvold Vedum og Gjelsvik. Foto: (NTB scanpix)

Av Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet og Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpart

«Det å ikke være herre over egne telekommunikasjonslinjer, er det samme som å ikke ha noen egen hær».

Dette fortalte Huaweis grunnlegger, Ren Zhengfei, til ledelsen i det kinesiske kommunistpartiet, ifølge NRK.

Norge skal de nærmeste årene bygge ut 5G-nett over store deler av landet. Raskere bredbånd gjør det lettere å starte arbeidsplasser og gir nye muligheter for både arbeidsgivere og familier over hele Norge. Dersom det er vilje til det blant norske politikere, har vi større mulighet enn noen gang til å stanse sentraliseringen av landet. I stedet for å legge ned tjenester, kan vi flytte dem nær folk. Vi er imidlertid avhengig av at vi i enhver situasjon kan stole på de som bygger ut og drifter telenettet i Norge.

De siste årene har verden blitt mer urolig. Truslene Norge står overfor har endret seg. I fjor sommer fikk Senterpartiet utarbeidet en rapport fra Stortingets utredningstjeneste om etterretning i Kina. Den bekreftet det vi da var blitt advart mot, nemlig at Kina i 2017 vedtok en lov som plikter kinesiske selskaper å bistå kinesisk etterretningstjeneste.

Klikk på bildet for å forstørre.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Utredningsseksjonen viste også til at kinesiske myndigheter 6. desember 2017 vedtok detaljerte regler for implementering av kinesisk etterretningslovgivning, der det slås fast at å nekte å dele informasjon med kinesiske sikkerhetsmyndigheter, er å bryte kinesisk lov.

Politiets sikkerhetstjeneste er tydelige i sin siste trusselvurdering. Ifølge PST driver Kina etterretning mot Norge og norske interesser. Landet er ifølge PST i stand til nettopp å stjele informasjon fra Norge i Cyberdomenet. Reaksjonene fra Kina har vært sterke. Den kinesiske ambassaden i Norge rykket ut og kalte det «veldig latterlig» av PST å gjøre en slik sikkerhetsvurdering.

Senterpartiet har vært sterkt kritisk til at Huawei har kommet for tett på regjeringen. I fjor gikk Frps statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, rett fra å ha ansvaret for svært sensitive nasjonale sikkerhetsspørsmål til å bli lobbyist for Huawei. I tillegg til seks måneders karantene, ga Karantenenemnda Frps mann ett års forbud mot å involvere seg i saker som Justis- eller Samferdselsdepartementet er involvert i. Etter at Senterpartiet i fjor sommer advarte mot å gi Huawei ansvar for 5G-nettet i Norge, forsøkte Brein-Karlsen å påvirke Senterpartiet og dempe vår motstand mot Huawei. Han ønsket et møte for å drøfte Huaweis virksomhet i Norge. Karantenenemnda konkluderte med at et slikt møte som Brein-Karlsen inviterte til, ville være et klart karantenebrudd. Trass i dette har Brein-Karlsen fortsatt å invitere til møter. Blant annet ble statssekretæren i Nærings- og Handelsdepartementet invitert til Kina for å lære mer om Huawei og deres satsning på 5G-nettet. Brein-Karlsen forsøkte også å arrangere møte med Frp-minister Harald Tom Nesvik, kort tid etter at han hadde fått ansvaret for Huawei-saker i regjeringen.

Senterpartiet har bedt statsministeren om å klargjøre om hun som øverste ansvarlig for norsk sikkerhet og beredskap er bekymret for at sensitiv informasjon fra innsiden av den norske regjering kan lekke til kinesiske aktører og om statsministeren følge opp det åpenbare karantenebruddet. Erna Solberg har ikke villet svare, trass i at Brein-Karlsen gjennom sine fem år i Justisdepartementet har håndtert en rekke saker som berører norsk sikkerhet og beredskap på høyeste nivå. Frps justis- og innvandringsminister, Tor Mikkel Wara, kom til ministerposten etter å ha vært partner i First House. Wara har nektet å avklare om Huawei har vært kunde av First House mens han har vært deleier av selskapet.

Regjeringens avventende holdning i Huawei-saken føyer seg inn i rekken av saker der regjeringen har lagt for lite vekt på nasjonal sikkerhet. Eksempler på dette fra de siste par årene er objektsikringssaken, FM-nedleggelsen, IKT-skandalen i Helse Sør-Øst, NSMs avsløring av Norges hemmelige baser, svekking av Hæren og Heimevernet og skandalene rundt fjernpolitireformen.

Om Høyre og Frp har vist liten vilje til å avklare Huaweis rolle i Norge, har de vist stor vilje til både å åpne opp det norske markedet for infrastruktur og å selge viktige norske bedrifter. Etter stor offentlig debatt måtte Høyre og Frp heldigvis gi opp sitt ønske om å selge eierandeler i Kongsberg Gruppen, men partiene ønsker fortsatt å selge blant annet Mesta og Flytoget. Regjeringens mest ekstreme forslag kom imidlertid da den ønsket å avvikle konsesjonsloven som sikrer norsk eierskap til norsk jord og skog. Vi har allerede sett at kinesiske kapitalinteresser har ønsket å kjøpe opp land i Norge.

Om kort tid behandler Stortinget Senterpartiets forslag om en stortingsmelding som tar opp hvordan vi på en bedre måte kan sikre nasjonal kontroll over kritisk viktig infrastruktur, teknologi og selskaper. Vi håper Høyre og Frp nå snur, og støtter Senterpartiets kamp for nasjonal kontroll og eierskap.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag