Meningsinnlegg av Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet

Frp har hatt olje- og energiministeren i over fem år. Da Frp kom i regjering var strømprisene lave. Frps daværende olje- og energiminister, Tord Lien, gjorde det imidlertid klart at han ønsket høyere strømpriser i Norge.

Frps strømminister ble av Dagens Næringsliv 15. april 2016 sitert på følgende: «Verdien av vannkraften er kraftig svekket, derfor mener jeg og regjeringen at det er riktig å si at nok er nok».

Liens utsagn om at regjeringen ville at «verdien av vannkraften skal bli høyere» betyr at han ville ha høyere strømpriser. Ingen av Frps ministere har meg bekjent endret mål eller politikk i denne saken senere, og regjeringen ser ut til å ha lyktes i å nå sitt mål.

Tord Lien pekte allerede i 2016 på at flere utenlandskabler for norsk strøm ville gi høyere strømpriser. Alle partier er for strømutveksling. Men vi må ha den riktige balansen. I høst fastslo Norges vassdrags- og energidirektorat at kraftkabler til utlandet gir en større økning i norske strømpriser enn tidligere spådd. Dette må Høyre og Frp-regjeringen ta på alvor. Det vil være svært uklokt å vedta utbygginger av enda flere utenlandskabler.

Fagforbundet Industri Energi fortviler med rette over dyrere strøm i Norge. Forbundet for norske industriarbeidere har advart mot at alt for mye av den strømmen som vi burde beholdt selv i Norge, er eksportert til utlandet. I sommer var vannmagasinene flere steder lave. Likevel ble mye strøm sendt ut av Norge.

Regjeringen behandler i disse dager en søknad om en ny eksportkabel, den såkalte North Connect-kabelen. I 2016 kjempet Høyre og Frp frem en lovendring som åpnet opp for den store eksportkabelen North Connect, mot Senterpartiets advarsler.

Etter Høyre, Frp, Venstre, MDG og Arbeiderpartiets enighet om å overføre suverenitet til EUs energibyrå (ACER), ga enkelte inntrykk av at utbyggingen av kabelen var stanset. Derimot gjorde Frps daværende olje- og energiminister det klart at søknaden om den nye eksportkabelen ikke skulle stanses. Senterpartiet har flere ganger, senest denne uken, foreslått at regjeringen må sette foten ned for kabelen. Våres argumenter er styrket, fordi vi nå vet at flere kraftkabler vil gi høyere økninger i strømprisen enn mange tidligere var klar over. Dessverre stemte regjeringen og stortingsflertallet ned forslaget vårt senest denne uken.

Regjeringen ser ikke ut til bekymre seg nevneverdig for konsekvensene høyere strømpriser får for norske familier og de med dårlig råd. Med Frp og Høyre i regjering har el-avgiften økt med 36 %. Den aller sterkeste endringen i el-avgift fikk vi gjennom statsbudsjettet 2016 – en økning på hele 1,5 øre/kWh utover prisjustering.

Det hjelper ikke at regjeringen senket el-avgiften noe i aller siste statsbudsjett, når de har økt den fem ganger så mye i løpet av sine år i regjering. Dersom noen tar 100 kroner fra deg, takker du dem ikke for at de ga deg tilbake 20 av dem! Økningen i el-avgiften går for øvrig inn i rekken av usosiale avgiftsøkninger fra Høyre- og Frp-regjeringen. Mens de aller rikeste har fått store skattelettelser, har folk flest fått avgiftsøkninger. Til sammen økte avgiftene med 6,6 milliarder kroner i løpet av Høyre og Frps fem første år i regjering.

I vinter sørget Høyre og Frp for en annen endring, da EU ble gitt suverenitet over viktige deler av norsk energipolitikk. Dette ble presset i gjennom på tross av massiv motstand i det norske folk! En meningsmåling viste at kun 18 prosent støttet regjeringens forslag om å legge norsk gass og kraft under EUs reguleringsmyndighet ACER, mens en annen måling viste at kun én av ti nordmenn ønsket norsk suverenitetsavståelse på energifeltet.

En del av dem som kjempet i gjennom norsk suverenitetsoverføring til EUs energibyrå, har forsøkt å gi inntrykk av at EU ikke har noen formening om eller interesse av om Norge bygger ut flere utenlandskabler. Det er da interessant å lese at North Connect står på EUs liste over prioriterte prosjekter. Uavhengig av EUs interesser bør kabelens stanses, fordi det er i Norges interesser.

Senterpartiet mener det nå er på høy tid å tas klare klare grep innenfor norsk energipolitikk:

1.El-avgiften må senkes.

2. Regjeringen må avvise konsesjonssøknaden til North Connect.

3. Norge må ta tilbake nasjonal suverenitet over vår energipolitikk. Som et absolutt minimum bør vi allerede nå si nei til ytterligere overføring av makt over norsk energipolitikk til EU.

Norge har lite eksportbart kraftoverskudd i normalår og vi kan ikke avhjelpe EUs problemer. Kraften må brukes i Norge for å styrke norsk velferd og norsk industri. Vi må bruke energien vår til å styrke vår egen produksjon og skape norske arbeidsplasser. Gjennom dagens politikk gjør regjeringen folket fattigere og industrien svakere. Vi trenger en snuoperasjon.