Norsk forsker: - Ja, det kan være liv der

Illustrasjonen sammenligner jorden (til venstre) med planeten Kepler-452b (til høyre) som NASA mener er svært lik vår egen planet.

Illustrasjonen sammenligner jorden (til venstre) med planeten Kepler-452b (til høyre) som NASA mener er svært lik vår egen planet. Foto: Nasa (Reuters)

Han håper vi finner utenomjordisk liv innen vår levetid.

24.07.15 20:22

Forskere fra NASA har funnet en planet utenfor vårt solsystem som ligner på vår hjemlige klode. Planeten er 1400 lysår unna. Planeten, som ble funnet ved hjelp av Kepler-teleskopet, er 60 prosent større enn jorda og befinner seg ved en stjerne som ligner vår hjemlige sol, skriver NTB.

Professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, Øystein Elgarøy, sier det kan være liv på denne planeten.

- Ja, det kan det. Men det de har funnet til nå, er ikke nok til å ha noen klar formening om det. Det som er spesielt, er at den går i bane rundt en stjerne som er veldig lik vår egen sol. Den har en avstand til stjernen og omløpstid som er veldig lik vår egen planet. Den ligner mer på jorden enn noen annen planet vi har sett tidligere, sier Elgarøy til Nettavisen.

Flytende vann
Planeten er omtrent 1,5 milliarder år eldre enn vår egen sol.

- En stjernes utstråling øker litt etter hvert som den blir eldre. Det kan tyde på at det er varmere på den planeten, selv om den ligger litt lenger fra sin stjerne enn det jorden gjør. Men den ligger i det vi kaller den «beboelige sonen». Temperaturen kan ligge et sted mellom null og hundre grader celsius, noe som betyr at det kan være vann i flytende form, noe man mener er den ene tingen som er absolutt nødvendig for at det skal finnes liv, sier han.

- Ut fra det er det fullt mulig at det finnes en eller annen form for liv på overflaten.

- Men så spørs det om planeten har noe overflate, om det er en steinplanet eller gassplanet. For å være sikker på det, må man vite massen (tyngden), og det er ikke Kepler i stand til å påvise.

Professor Øystein Elgarøy. Foto: UiO

Atmosfæren
Elgarøy sier imidlertid at planeter på denne størrelsen gjerne er steinplaneter med fast overflate.

- En annen ting som er avgjørende for overflatetemperaturen, er hvordan atmosfæren er satt sammen. Venus er helt på kanten av å ligge i den beboelige sonen, men siden atmosfæren er satt sammen av nesten bare karbondioksid, har den en overflatetemperatur på 470 celsiusgrader.

- Så lenge vi ikke vet noe om atmosfæren, kan vi ikke være sikre på om det finnes vann i flytende form. Så det er en del etterarbeid som gjenstår før man kan ha noen ordentlig formening om det er liv der. Men det er den mest lovende planeten vi har sett til nå, sier professoren.

- Det som hadde vært morsomt å finne, er mer kompliserte former for liv. Men det mest sannsynlig er å finne bakterier og encellede livsformer.

Påvise liv?
- Kan vi med dagens teknologi påvise liv på en planet som ligger så langt unna vårt eget solsystem, Elgarøy?

- Det er vanskelig, men etter hvert vil vi nok være i stand til å få gode indikasjoner på det. Det viktigste vil være å bestemme om den først og fremst har en atmosfære, og hva den består av. Det er enkelte stoffer i atmosfæren som kan gi indikasjoner på om at det er liv på planeten. Hvis det er metan i atmosfæren over lengre tid, er det en indikasjon på at det er biologisk aktivitet på planeten. Og det er mulig å finne ut med ganske stor grad av sikkerhet. Metodene finnes der, men for å få det nøyaktig nok, så gjenstår det nok litt arbeid. Det er så vidt jeg vet en overkommelig oppgave.

- Det vil være noe av det mest revolusjonerende innenfor vitenskapen om vi finner en planet hvor vi klarer å påvise at det er liv der. Det er en dag jeg håper kommer snart.

- Hva er snart?

- Innen min levetid.

Teknologiske framskritt
Elgarøy sier at det har vært enorme teknologiske framskritt de siste tiårene som gir oss muligheten til å vite langt mer om planeter utenfor vårt eget solsystem.

- Det har skjedd ganske store ting de siste 15-20 årene. På begynnelsen av 1990-tallet visste man ikke om en eneste planet utenfor vårt eget solsystem. Nå vet vi om bortimot 2000 planeter.

- Det har lenge vært uklart hvor vanlig det er at stjerner har planeter rundt seg og om hvor store disse planetene er. Med Kepler har vi funnet ut at det er vanlig med planeter og jordlignende planeter rundt stjerner. Det gir grunn til optimisme om at det finnes liv i Melkeveien.

- Men om det livet er intelligent, vil være usikkert. Livet på jorden har utviklet seg ganske tilfeldig. Dinosaurene ble jo utryddet, og om det ikke hadde skjedd – hvem vet om hvilke sjanser det hadde vært til å utvikle en art som oss.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag