OSLO HAVN (Nettavisen): I disse dager øver Luftforsvaret på å beskytte luftrommet over Oslo. Luftforsvarets luftvernbataljon holder vanligvis til hjemme i Ørland, men denne uka er de en del av øvelsen Joint Viking, hvor rundt 20.000 soldater fra Norge og andre land deltar.

– Vi har sendt et personell på rundt 140 personer til Oslo. Halvparten er fast ansatte, halvparten er vernepliktige. Vi har ankommet sørover med rundt 40 kjøretøyer, og etablert oss i Oslo med luftvernbatterier for å trene på øvelsen Oslo Shield som er en del av Joint Viking. Vi har flyttet luftvernet for å beskytte viktig infrastruktur i Oslo, noe som er spesielt aktuelt nå på grunn av krigen i Ukraina. Vi har sett at Kyiv fortsatt kan ha myndighetsutøvelse, fordi det er etablert luftvernparaplyer over byen, sier sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland, til Nettavisen.

Her snakker generalmajor Folland om hvordan Oslo kan bli forsvart av luftvern, hvis noen skulle velge å sende et missil:

Generalmajoren møter oss på en solfylt onsdag, hvor han ser soldater og befal i full sving med å bruke Nasams. Det norskutviklede luftvernsystemet har vært en stor suksess i Ukraina. Det er utviklet av Kongsberg Gruppen i samarbeid med amerikanske Raytheon, og systemet består av mobile mellomdistanseraketter, som flyttes ved hjelp av kjøretøy, og som avfyres fra bakken.

Årets viktigste sak

I fjor høst ble det donert Nasams til Ukraina. Det var USA som sto for donasjonen, men Norge bidro med materiell og opplæring. I midten av november opplyste amerikanske og ukrainske myndigheter at systemet skal ha skutt ned ti russiske kryssermissiler på ti forsøk, og president Zelenskyj var raskt ute med en hyllest.

– Det ukrainske forsvaret har vist en fantastisk innsats og jeg er imponert. Det har vært ekstremt viktig å beskytte luftrommet, fordi i det øyeblikket russerne tar kontroll over ukrainsk luftrom, så har krigen fått en helt annen karakter. Da kan de drive med presis-bombing fra fly med middels høyde, men det kan de ikke i dag, påpeker generalmajoren.

– Ligger det i kortene at Norge vil donere mer luftvern til Ukraina med det første?

– I min virksomhetsplan for 2023, så ligger donasjoner og støtte til Ukraina som prioritet nummer én. Det aller viktigste luftforsvaret vi gjør i 2023, er det vi gjør i Ukraina. Og uten å gå inn i detaljer, så skal vi støtte med det vi kan, er det krystallklare svaret til sjefen for Luftforsvaret.

Beskyttelsen av Oslo

Mesteparten av fokuset i dag ligger på krigen i Ukraina, men soldatene fra Luftvernbataljonen er tross alt i Oslo for å øve på hvordan de kan bruke luftvern for å beskytte hovedstaden.

– Hva er det Forsvaret anser som kritisk viktig infrastruktur i Oslo, Folland?

– Det er Stortinget og andre beslutningsmyndigheter. Jobben vår i en virkelig situasjon hadde vært å beskytte Stortinget, regjeringen og kongehuset. Vi skal ivareta politisk handlingsfrihet. Hvis man ser på Stockholm og Helsinki, så har Sverige og Finland valgt å spre luftvernet sitt over disse folkerike områder. De har ikke kun fokusert på kampbasene som vi har gjort, men det er et konsept vi også ser på nå, understreker generalmajoren.