Trosfriheten er grunnlovsfesta. Dermed må alle tros- og livssynssamfunn utafor Den norske kirke (DNK) motta støtte tilsvarende den som tilkommer Kirken.

I 2019 fikk trossamfunnene 589 kroner i støtte per medlem. Tilsvarende beløp kommer fra kommunene, totalt 1178 kroner – per medlem.

Hvor mange er medlem av et tros- eller livssynssamfunn i landet, inkludert DNK? 4.175.000 personer. Gang dette medlemstallet med 1178 kroner, og du skjønner at vi her ikke snakker småpenger. Jeg tar opp kalkulatoren for deg. Svaret er 4.918.150.000. Nesten 5 milliarder kroner, hvert år.

I 2019 var offentlig støtte delt på ikke mindre enn 860 organisasjoner. Hvem får støtte? Kort sagt – de som «tror» + humanetikerne og hedningene (de tror kanskje). Her er noen eksempler, og jeg velger tilfeldig i alfabetet fra A til G:

Abune Aregawi Orthodokse Tewahdo Menighet Nærøy, Agape Bibelkirke, Betel Evangeliske Lutherske Frikirke, Den Greske Orthodoske Menighet Evangelismos Tis Theotokou, Den Rumenske Ortodokse Menighet i Stavanger De Hellige Maria Bebudelse Og De Helliger Hierarsker, Eritreisk Orthodox Tewahdo Kirke Debrehawaryat Kdus Petros & Paulos Asker & Bærum, Gud Moders Hensovnelse Misjonsmenighet.

Hedningene i Åsatrufellesskapet Bifrost med sine 398 støtteberettiga medlemmer fikk 468.844 kroner i offentlig støtte. Human-Etisk Forbund har 91.268 medlemmer, og kunne altså notere 107.513.704 kroner inn på konto.

Den norske kirke mister titusenvis av medlemmer hvert år, og da skulle man kanskje tro at de samlede bevilgningene gikk ned? Så er ikke tilfelle. Bevilgningene til DNK er nemlig en statisk størrelse. DNK får en fast sum, uansett hvor mange medlemmer den har.

Husk at reglene sier at støtten til alle tros- og livssynsorganisasjoner skal være lik støtten som gis til DNK, per medlem. Og da er vi framme ved det store paradokset: Jo færre medlemmer DNK har, jo mer penger klinger i kisten hos alle de andre tros- og livssynssamfunnene!

Supporterklubben i Vålerenga, Klanen, synger i sin hymne: «Vålerenga – du er min rellion!» Med sine 10.000 medlemmer kunne de skuffa inn nesten 12 millioner! Nå er medlemmene i Klanen heldigvis så kloke at de ikke utfordrer regelverket som et tros- eller livssynssamfunn. Men kanskje ville de være like støtteberettiga som Norsk veganersamfunn?

Slik jeg ser det, fins det bare én rasjonell utgang på denne saken: Skrot all offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn. Hvorfor i all verden skal folk få 1178 kroner i året for å ha et spesielt syn på livet? Et syn svært mange vil betegne som overtro?

I en uhøytidelig gallup, stiller Nettavisen spørsmålet: «Er det riktig at staten finansierer religion og livssyn?» 10 prosent svarer «ja», 25 prosent svarer «ja, men bare til Den norske kirke». Det store flertallet – 65 prosent – svarer «nei».

Mye tyder altså på at folk flest ikke har mye til overs for å gi offentlige midler til spesielle tros- og livssynsorganisasjoner.

NB! Fremskrittspartiet er enig med meg! For en gangs skyld er partiet altså på linje med folk flest!