Tall fra Vekststudien i Bergen viser at norske barn i gjennomsnittet er høyere enn vekstkurvene fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

I dag bruker norsk helsevesen vekstkurver fra WHO for å finne ut om barn mellom null og fem år følger en normal utvikling.

- Vekstkurver fra WHO beskriver dårlig norske barns vekst, særlig når det gjelder hodeomkrets, sier postdoktor Pétur Benedikt Júlíusson, ved Klinisk institutt 2, ved Universitetet i Bergen til universitetets nettsider.

Júlíusson er sammen med professor Robert Bjerknes ansvarlig for studien.