*Nettavisen* Nyheter.

Norske bedrifter må betale mest i Europa

Foto: Petter Tenstad (www.procycling.no)

Hele 31 prosent mer enn Storbritannia.

25.01.11 20:25

Norske bedrifter sto i 2009 overfor Europas høyeste prisnivå på investeringsvarer. Både for maskiner og utstyr og for software var Norge Europas dyreste land.

Generelt er det derimot små prisforskjeller mellom landene, ifølge en undersøkelse av Eurostat som tirsdag ble publisert på Statistisk sentralbyrås (SSB) side.

I 2009 var de norske prisene på investeringer i maskiner og utstyr 17 prosent høyere enn gjennomsnittet for de 27 EU-landene.

32 av 37 land som deltok i undersøkelsen hadde et prisnivå som lå innenfor +/- ti prosent av gjennomsnittet. Prisnivået i det dyreste landet, Norge, var 31 prosent høyere enn i landet med de laveste prisene, Storbritannia.

Undersøkelsen gjenspeiler det prisnivået som bedrifter møter ved kjøp av investeringsvarer, viser undersøkelsen.

Island og Storbritannia billigst
SSB påpeker at Island og Storbritannia kom ut som de to billigste landene i undersøkelsen. I forhold til tidligere tilsvarende undersøkelser er dette et overraskende resultat.

Island hadde i 2007 et høyt prisnivå på investeringsvarer, omtrent på nivå med Norge. To år senere var derimot det islandske prisnivået for både maskiner og utstyr og software godt under det europeiske gjennomsnittet.

Storbritannia har hatt en liknende, om enn ikke fullt så sterk nedgang. For begge disse landene er hovedforklaringen en sterk svekkelse av henholdsvis den islandske kronen og det britiske pundet. De har blitt «billigere» sett fra utlandet.

Elektrisk og optisk utstyr, metallprodukter og utstyr: små forskjeller
I en nordisk sammenheng var det norske prisnivået på elektrisk og optisk utstyr, samt metallprodukter og utstyr, kun marginalt høyere enn i Danmark. Nivået var omkring 5 prosent høyere enn i Finland og omkring 9 prosent høyere enn i Sverige.

En mulig årsak til at prisnivået er såpass likt, kan være at disse varegruppene i større grad importeres enn hva tilfellet er med konsumvarer. Prisene reflekterer verdensmarkedspriser, og påvirkes dermed mindre av det generelle kostnadsnivået i landene.

Det norske prisnivået på transportmidler var 26 prosent høyere enn EU, 14 prosent høyere enn i Danmark og Finland, og hele 31 prosent høyere enn i Sverige. Det norske prisnivået for software skilte seg også ut, og lå hele 33 prosent over EU-landene. Dette var omkring 16 prosent høyere enn i Sverige og Finland, og 25 prosent høyere enn i Danmark.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.