Gå til sidens hovedinnhold

Norske elever har aldri gjort det dårligere

- Av mindre betydning, mener Utdanningsforbundet.

Norske elever scorer under gjennomsnittet i matematikk og gjør det dårligere enn tidligere, viser årets PISA-undersøkelse fra OECD.

PISA 2013: Her er resultatene

Forsker Marit Kjærnsli fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, legger nå frem de siste PISA-resultatene.

- Norske elever presterer omtrent som gjennomsnittet i OECD. Det har vært en tilbakegang i matematikk, sier Kjærnsli på pressekonferansen.

PISA er en internasjonal undersøkelse som viser kunnskapsnivået til 15-åringene i fagene matematikk, naturfag og lesing i OECD-land.

På 30. plass av 64
Norske 15-åringer havner på 30. plass, bak elever fra blant annet Estland, Finland, Vietnam, Irland og Danmark når det gjelder mattekunnskaper.

De norske elevene scorer 489 poeng i matte, 5 poeng bak gjennomsnittsscoren på 494.

Til sammenligning scorer matteelever i Shanghai, som topper lista, 613 poeng.

I alt 64 land har deltatt i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at norske elever gjør det dårligere i matte enn før. Årets score ligger 0,3 poeng under gjennomsnittet av tidligere PISA-undersøkelser. Aldri før har Norge vært dårligere i matematikk enn i år.

I naturfag er det også en nedgang, mens resultatene i lesing holder seg stabile.

Elevene rapporterer om mindre bråk og uro, og bedre samhandling mellom elever og lærere.

76 prosent av elevene svarer at lærerne aldri eller sjelden må bruke lang tid for å roe ned uro i klassen.

Finland best
Når det gjelder Norden, presterer de finske elevene fortsatt langt bedre enn jevnaldrende i de andre nordiske landene. Det er spesielt i naturfag de finske elevene utmerker seg.

De norske og danske elevene presterer omtrent som OECD-gjennomsnittet, mens de islandske og svenske elevene denne gangen presterer relativt svakere.

- Det bekymrer meg
Resultatet uroer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok, sier kunnskapsministeren etter at årets PISA-undersøkelse ble offentliggjort tirsdag.

Den viser altså at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009.

- Vi må ha høyere ambisjoner enn å være i midtsjiktet blant OECD-landene. Vi ligger litt over gjennomsnittet i lesing og litt under snittet i matematikk og naturfag. Dette er resultater vi ikke kan være fornøyd med, sier Røe Isaksen i en pressemelding

OECD har tidligere pekt på at Norge kan gjøre mer for å øke kompetansen til lærerne slik at elevene lærer mer.

- Læreren er løsningen, men frem til nå har de ikke fått tilstrekkelig tilbud om og mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Jeg er overbevist om at lærerne ønsker seg mer faglig påfyll. Gode lærer skal få mulighet til å bli enda bedre med vårt lærerløft, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen styrker satsingen på etter- og videreutdanning for lærere, spesielt i matematikk og naturfag.

I budsjettet for 2014 er det derfor satt av 310 millioner kroner mer til etter- og videreutdanning for lærerne.

Tre år siden sist
Det er tre år siden sist PISA-testen ga oss noen svar på hvordan det står til i norsk skole.

De to første PISA-undersøkelsene, i 2001 og 2004, ga Norge et «PISA-sjokk». PISA 2003 viste at norske elever gjorde det dårligere enn gjennomsnittet i både matematikk og naturfag. I tillegg gikk vi tilbake fra forrige undersøkelse var stor.

Nedgangen fortsatte, helt fram til 2009. Det var med betydelig lettelse at kunnskapsminister Kristin Halvorsen kunne slå fast at pilene pekte oppover igjen.

- Norsk plassering av mindre betydning
Utdanningsforbundet mener imidlertid at plasseringen på resultatlisten er av mindre betydning.

- Norges plassering på de internasjonale rangeringslistene er av mindre betydning. Sammenlikningen med oss selv er viktigere, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

- Derfor skulle vi gjerne sett noe bedre resultater. Vi ønsker å spille på lag med myndighetene slik at flere elever kan oppnå gode resultater, spesielt i matematikk. Samtidig må vi minne om at PISA ikke er en dom over norsk utdanning. PISA viser ikke hele bildet av det elevene lærer og vi må huske på det brede samfunnsmandatet skolen har, sier Handal.

Han påpeker at noe av det aller mest grunnleggende som skal til for å gjøre skolen bedre, er at det faktisk er kvalifiserte lærere i alle klasserom.

- Mer etter- og videreutdanning er et godt tiltak som vi stiller oss bak. Lærerne er motiverte for faglig utvikling og klare for lærerløftet. Regjeringen må samtidig huske at dersom lærerne virkelig skal få utnyttet kompetansen sin på en god måte, må det også settes av tid til å ta den i bruk. Det må være reelle muligheter til å skape den gode og spennende undervisningen, sier Handal.

- Effektiv, borgerlig rasering
Aps Trond Giske gir honnør til lærerne:

- Mindre uro i klasserommet, relasjonen mellom lærer og elev bedre, og bedre sosial utjevning. En honnør til norske læreres innsats, skriver han på Twitter.

- Norske PISA-resultater stabile sier OECD. PISA-sjokk sier NHO. NHO er i ferd med å sette seg selv på sidelinjen i seriøs debatt, skriver Giske også.

Skolebyråden i Oslo, Anniken Hauglie (H), skriver at de skal gjøre mer av «det som virker».

- I Osloskolen skal vi gjøre mer av det som virker; tett oppfølging av elevene, lærerne og rektorene, og fokus på lese, regne, skrive, tvitrer hun.

- Bare to måneder etter regjeringsskiftet er skoleresultatene på full fart nedover. Effektiv, borgerlig rasering, skriver Venstre stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.

Venstre: - Hadde forventet framgang
Venstre er heller ikke fornøyd med resultatene.

- Jeg hadde forventet en fremgang i årets PISA-undersøkelse, og er meget betenkt over situasjonen innen realfag. PISA-resultatene underbygger behovet for en mye sterkere satsing på lærerne, som er den viktigste innsatsfaktoren for elevenes læring, sier nestleder i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomite Iselin Nybø (V).

- Alt kan ikke telles og måles, men PISA gir oss likevel en viktig indikasjon på hvilken retning norsk skole har, sier Nybø.

Hun mener realfagssituasjonen ikke er holdbar over tid, og at den må betegnes som alvorlig for et land som har ambisjoner om en skole i verdensklasse.

- Det er også verdt å merke seg at til tross for gode resultater i lesing, så henger guttene etter på dette området. I tillegg skulle jeg ønsket at vi hadde langt flere elever på de høyeste prestasjonsnivåene, sier Nybø, og legger til:

- Jeg er både overrasket og skuffet over at fremgangen vi opplevde med resultatene fra 2009 ikke fortsetter i årets undersøkelse.

KrF: - Behov for ny satsing
KrF mener det nå er behov for en ny satsing i norsk skole.

- Vi gjør det ikke godt nok i realfagene, og dette viser at vi trenger en ny satsing i norsk skole. Men PISA-undersøkelsen inneholder også lyspunkter, sier Anders Tyvand, utdanningspolitisk talsperson i KrF.

- Tallene viser at vi er tilbake på nivå med vårt svakeste resultat i 2006 i matematikk. Vi forventer at kunnskapsministeren tar tak i dette fremover. Enigheten mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre om å satse på etter- og videreutdanning av lærere er et steg i riktig retning, sier Tyvand.

Fakta om PISA

* Programme for International Student Assessment (PISA) er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).

* Målet er å kartlegge 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk, naturfag og fra 2012 også problemløsing. 4700 norske elever fra 196 grunnskoler er blitt testet.

* På verdensbasis deltok cirka 510.000 15-åringer født i 1996.

* PISA kartlegger også elevenes læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning. Elevene svarer også på hvordan de oppfatter forhold ved skolen, som arbeidsmiljøet i klassen.

* Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Første gang var i 2000. Norge har deltatt siden starten.

* PISA-undersøkelsen ble sist gjennomført våren 2012, og resultatene fra denne undersøkelsen, som la særlig vekt på matematikk, publiseres 3. desember 2013.

(Kilde: PISA) (©NTB)

Nettavisen følger saken

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer

Kommentarer til denne saken