Det var ikke bare The Pirate Bay-dommen fredag som var en stor seier for underholdningsindustrien i kampen mot fildelerne. Dagens Næringsliv melder at Post- og teletilsynet nå har åpnet for at identiteten til norske fildelere må avsløres. Forutsetningen er at tingretten mener at det finnes tilstrekkelig grunn til mistanke.

Prinsipiell avgjørelse
Avgjørelsen skal i utgangspunktet bare være gjeldende for én sak, men direktør Willy Jensen i tilsynet er åpen på at dette også har en prinsipiell side.

- Vi synes det er på tide at vi får gjort internett til et lovlig og strukturert sted, hvor vi unngår anarki, og store og små skurker, sier Jensen til Dagens Næringsliv.

- Kulturlivet på nettet er for viktig til at vi kan ha slike uheldige innslag der kunstnernes opphavsrett blir brutt, sier han.

- Gjør butikk på å saksøke folk
Det er Advokatfirmaet Simonsen som har drevet fram saken. Selskapet er advokater for blant annet den internationale film- og platebransjen.

Norske internettleverandører er ikke spesielt glad for denne avgjørelsen.

- Jeg er veldig skeptisk til at det er gitt dispensasjon i dette tilfellet, og sterk undrende til at tilsynet ikke står fast ved taushetsbestemmelsene. Tilsynet gir Simonsen rett til å omgå en sentral og viktig paragraf som skal ivareta personvernet. Det er veldig merkelig. Simonsen er et selskap som gjør butikk på å saksøke folk, sier prosjektleder Torgeir Waterhouse i IKT-Norge til avisen.