De formelle avgjørelsene rundt det norske bidraget til militæroperasjonen i Libya er nå på plass. I ekstraordinært statsråd onsdag besluttet regjeringen at de seks kampflyene, som nå befinner seg på en base på Kreta, blir satt under den amerikanske Nord-Afrika-kommandoen. Forsvaret melder at flyene nå klargjøres for kamp.

- Det betyr at Norge nå vil delta i operasjonen «Odyssey Dawn», og forsvarsministeren har i dag instruert forsvarssjefen om å overføre kommandoen av vårt F-16 kampflybidrag til operasjonen, sier statsminister Jens Stoltenberg ifølge en pressemelding.

Regjeringen understreker at norsk lov og folkerettslige forpliktelser skal legges til grunn for oppdraget.

Nato på banen
Samtidig kommer meldingen om at Nato er i ferd med å ta over ansvaret for operasjonen. En talsmann for forsvarsalliansen sier at krigsskip skal begynne å patruljere farvannet utenfor Libya, melder AP ifølge BBC News.

Klargjøres for kamp
- Vi har fullt trykk på å komme oss på plass her på basen på Kreta. Vi har fått tildelt et område her på basen hvor vi skal ha flyene våre, sier informasjonssjef i Luftforsvaret, Eystein Kvarving, til Nettavisen på telefon fra Kreta.

- Det er to spor. Nå har vi fullt trykk på fysisk sett å klargjøre til å fly, og sørge for at støtteapparatet og ledelsesapparatet på bakken er klare for å gjennomføre kampflyoppdrag. Så må den formelle prosessen være på plass. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) må overføre kommandoen til den kommandoen som Regjeringen har sagt vi skal tilhøre. Vi kan ikke motta oppdrag før kommandoen er overført fra Forsvarets operative hovedkvarter, sier Kvarving.

Les pressemeldingen her

Følg Forsvarets kunngjøringer om Libya-oppdraget her

Fly fra Bodø
Det var lørdag regjeringen meldte at de ville sende inntil seks F-16 kampfly for å delta i operasjon «Odessey Dawn», den internasjonale militære operasjonen for å håndheve FN-resolusjon 1973 om Libya. Søndag reiste en fortropp på 15 personer ned med et Hercules C-130J, og mandag satte seks kampfly fra Bodø hovedflystasjon kursen mot Middelhavet. Det var på dette tidspunktet ikke klart under hvilken kommando flyene skulle operere.

Norge vil ha full kontroll
En rekke forutsetninger måtte på plass før de norske styrkene kunne settes inn i operasjonen, ifølge regjeringen.

Det pekes på at Norge skal ha full kontroll med hvordan norske styrker benyttes. Norsk lov og folkerettslige forpliktelser skal legges til grunn, og norsk personell vil være underlagt norsk jurisdiksjon.

Dette er ifølge regjeringen i tråd med det som vanligvis legges til grunn for norske styrkers deltagelse i internasjonale operasjoner.

- Med dette deltar Norge i en bred internasjonal koalisjonsstyrke til gjennomføring av FNs sikkerhetsråds resolusjon, der stadig flere land har signalisert deltagelse. Det er viktig å arbeide for en bred internasjonal koalisjon med størst mulig deltagelse fra landene i regionen, sier statsministeren.

- Godt trent og utstyrt
Forsvarsminister Grete Faremo sier dette betyr at de norske flyene vil være på vingene i løpet av få dager.

- De norske styrkene er godt trent og utstyrt. De deltar for å oppfylle alle delene av sikkerhetsrådsresolusjon 1973, sier forsvarsministeren ifølge pressemeldingen.