Gå til sidens hovedinnhold

Norske jenter knuser guttene

Norske jentene har tatt igjen guttene i realfag og får bedre karakterer i de fleste fag viser ny rapport

Guttene får dårligere resultater på skolen, sliter mer med motivasjonen og dropper i større grad ut enn jenter.

En ny rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) bekrefter tidligere funn om at norsk skole har et gutteproblem.

Rapporten har blant annet sett på hvordan guttene har prestert sammenlignet med jentene på internasjonale prøver som PISA, PIRILS og TIMSS, samt på nasjonale prøver.

Gjennomgangen viser blant annet at jenter som gruppe gjør det betydelig bedre på skolen enn guttene. Dette gjelder spesielt innen lesning, hvor jentene i snitt ligger nærmere et helt skoleår foran guttene. Tradisjonelt har gutter hatt et forsprang innen realfagene, men nå har jentene tatt dem igjen, og de får nå i snitt høyere karakterer i de fleste fag.

Jentene gjennomfører også i langt større grad videregående opplæring (75 prosent mot 65 prosent). Ifølge rapporten skiller Norge seg ut internasjonalt når det gjelder kjønnsforskjeller i skolen. For både lesing i PISA og fullføring av videregående opplæring har vi større kjønnsforskjeller enn OECD-landene sett under ett.

Mindre motivert og selvstendige

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er bekymret over utviklingen.

– Det store bildet i norsk skole nå er at flere gutter gjør det dårlig, særlig innen skriving og lesning, guttene topper frafallsstatistikken og de topper statistikken over unge som må få støtte fra Nav, påpeker Isaksen overfor NTB.

Ifølge rapporten er årsaken sammensatt. Mulige forklaringer er at guttene jevnt over er mindre motivert for skolearbeid og jobber mindre med leksene enn jentene. De er mer sårbare for vanskelige oppvekstforhold og mobbing enn jenter, og de takler også selvstendige arbeidsformer dårligere enn jentene.

Isaksen sier dette kan tyde på at man har man har hatt en for stor tro på ideen om at elevene skal ha ansvar for egen læring i norsk skole.

– Tallene viser veldig klart at dersom man har for overdreven tro på dette, så er det de svakeste som taper mest, sier han.

– Det viser også at elevene trenger tydelige rammer, disiplin, klare læringsmål, krav og forventninger, sier han.

Ønsker leseforbilder

Han tror ikke egne spesialprogram for å løfte guttene er veien å gå, men mener det handler om å sørge for god skoleledelse, kvalifiserte lærere og et større læringstrykk.

– Forskningen er veldig entydig. De skolene hvor guttene gjør det best, de klarer også å løfte alle elevene.

Det er spesielt innen lesning at norske gutter gjør det dårlig. Flere undersøkelser viser at guttene leser langt mindre på fritiden enn jenter, noe Isaksen mener har en sammenheng.

Han etterlyser flere mannlige leserforbilder.

– Vi må få bedre fram at mange menn i Norge, ikke bare akademikere, liker å lese, enten det er bøker eller aviser. Jeg har mer tro på det enn å for eksempel bare skulle gi bilbøker til guttene, sier han. (NTB)

Reklame

Best i test påskeegg 2021

Kommentarer til denne saken