– Som en del av den verdensvide kirken oppfordrer vi til forbønn og klokkeringing i solidaritet med Syrias og Iraks lidende folk, sier preses Helga Haugland Byfuglien.

Oppfordringen er inspirert av aksjonen #BellsForAleppo, der kirker ringer med sine klokker for ofrene i Aleppo. Det hele startet sist uke i en kirke i Finland, og nå har over 450 kirker over hele verden deltatt, ifølge Kirkenes Verdensråd.

I en pressemelding minner også Kirkerådet om at det denne søndagen er NRKs TV-aksjon, som går til Røde Kors og blant annet deres arbeid for å skaffe mat, vann og medisiner til millioner av nødlidende mennesker i Syria.

– Ringingen med alle landets kirkeklokker vil også være med på å understreke betydningen av TV-aksjonen og engasjementet den skaper, sier direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen.

Det er svært sjelden norske kirker bruker kirkeklokkene utenom gudstjenester og kirkelige handlinger, men Bispemøtet og Kirkerådet kan i spesielle situasjoner anmode om dette.