Norge bidrar for tiden ikke med militære styrker i havområdene utenfor Somalia. Økende piratvirksomhet gjør at mange rederier leier inn profesjonelle vakter utstyrt med våpen.

Overfor Dagens Næringsliv (DN) sier statssekretær Roger Ingebrigtsen at Forsvarsdepartementet har full forståelse for at rederiene leier inn væpnet vakthold.

Han mener ekstarordinære forhold krever ekstraordinære tiltak. Han opplyser at Justisdepartementet er i gang med å undersøke lovligheten av at norske rederier ansetter væpnet vakthold.

Mulig ny fregatt i 2012
Norge har tidligere hatt en fregatt i Adenbukten, men ingen norske krigsfartøy befinner seg i området nå. Ifølge Ingebrigtsen er det mulig Norge på nytt sender en fregatt i 2012.

Flere norske redere er misfornøyd med manglende hjelp fra norske myndigheter.

Skipsreder Fred. Olsen mener det burde være en selvfølge at Norge som sjøfartsnasjon bidrar med mer i kampen mot piratene.

Statssekretæren Ingebrigtsen gjør det imidlertid klart at det ikke er aktuelt for Norge å bidra med militære styrker på norske handelsskip.

Russiske krigsskip?
På spørsmål fra DN om ikke norske skipsredere som har flagget ut skipene bør sørge for egen sikkerhet svarer Olsen:

- Vil du at vi skal hyre russiske krigsskip?