Northern Oil i konflikt med lånevilkår

Det John Fredriksen-kontrollerte oljeselskapet Northern Oils brasilianske datterselskap Coplex tilfredtiller for øyeblikket ikke selskapets lånevilkår

19.05.08 00:49

Det går frem av Northern Oils årsrapport. Det er lånebetingelsene tilknyttet de langsiktige lånene gitt av Finance Corporation (IFC) og Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbA (DEG) som nå ikke oppfylles.Tilsammen utgjorde lånene 11,7 millioenr dollar ved årskiftet.Av dette vil 2,9 millioner dollar være avdrag å betale i 2004. Northern Oil har gitt en garanti for Coplex sine forpliktelser knyttet til de to lånene.- Per 31.12.03 og per dato for denne rapporten, innfrir ikke Coplex formelt sett alle vilkårene i låneavtalene.Det opplyses at Coplex er i en konstruktiv dialog med Unibanco om dette, og forventer å finne tilfredsstillende løsninger på dette i samarbeid med Unibanco i løpet av kort tid. Det er Unibanco som har formidlet lånene.Misligholdet av noen lånevilkår er begrenset til egenkapitalandelen i Coplex, gjeldsdekningsgraden så vel som kontantinnskudd på reservekonto.- Det blir vurdert slik at bruddene på disse vilkårene kan bli avhjulpet gjennom konvertering av Naftex/Northern Oil's lån til egenkapital i Coplex, og ved å overføre 1,8 millioner dollar av Northern Oils kontanter til reservekonto i favør av Coplex, skriver Northern-styret i rapporten.Bruddet på gjeldsdekningsgraden vil bli avhjulpet med de forbedrede resultatene som knytter seg til den økte oljeproduksjonen i 2004.Tredje brønn i juni

Northern Oil-styret forventer at den tredje produksjonsbrønnen på Coral vil komme i produksjon i løpet av juni. Rapproten er skrevet 6. juni. Selskapet innrømmet overfor Reuters i forrige uke at det fortsatt er problemer med oppstarten av brønnen.Forsiktige optimister

- Generelt sett er styret forsiktig optimistisk, heter det i rapporten om selskapet fremtidsutsikter.Når det gjelder utbyggingsplanene for Estrela do Mar og Cavalo Marinho så mener styret at de den største risikoen er tilknyttet den finansielle siden av prosjektene.Northern Oils tvist med operatøren Petrobras på Cavalo Marinho utgjør en tilleggsrisiko. Styret gjør oppmerksom på at de kan risikere å tape lisensen, og at voldgiftsbehandlingen kan bli kostbar.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag