Det britiske forbrukermagasinet Which? har hatt en gjennomgang av 850.000 ankomster ved 25 britiske flyplasser i 2016 for å vurdere flyselskapenes punktlighet. Punktligheten til 35 selskaper er analysert.

Undersøkelsen viser at 26 prosent av ankomstene på britiske flyplasser er forsinket med mer enn 15 minutter over oppsatt reisetid.

Det canadiske flyselskapet Air Transat er minst punktlig, ifølge undersøkelsen, med hele 45 prosent forsinkede ankomster. Icelandair havner på en annen plass med 44 prosent forsinkelser, mens Norwegian havner på tredje plass med 40 prosent forsinkede ankomster på britisk jord.

35 flyselskaper er med i undersøkelsen. I snitt er 74,19 prosent av ankomstene punktlige. Norwegians punktlighetsrate er på 59.86 prosent, ifølge undersøkelsen.

- Ikke god nok punktlighet
Norwegian erkjenner at punktligheten inn til Storbritannia ikke har vært god nok.

- God punktlighet er svært viktig for Norwegian og er noe vi jobber kontinuerlig med. Punktligheten inn til Storbritannia har dessverre ikke vært god nok, og vi har satt inn tiltak for å bedre den, blant annet ved å jobbe tettere med bakkepersonell. Når det er sagt kan flyforsinkelser forårsakes av en rekke faktorer utenfor flyselskapers kontroll som vær, streiker og kapasitetsbegrensninger på aktuelle flyplasser, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss, til Nettavisen.

Norwegian vil ikke oppgi noe tall på passasjerer som reiser til Storbritannia med flyselskapet.

- Men det jeg kan si er at Storbritannia er et av de mest populære reisemålene fra Skandinavia og er et viktig marked for Norwegian, sier Næss.

KLM er det mest punktlige flyselskapet med bare tolv prosent forsinkede ankomster ved britiske flyplasser. Billigflyselskapet Ryanair hadde en score på 22 prosent.

- Krav på kompensasjon
- Storbritannia er enn så lenge en del av EU-reguleringene. Det er en felles EU-forordning 261/2004 som også omfatter nordmenn gjennom EØS-avtalen. Gjennom denne forordningen har norske passasjerer samme rettigheter som EU-passasjerer, sier Ragnar Wiik, direktør for Forbruker Europa, til Nettavisen.

Wiik sier at rettighetene for norske passasjerer i Storbritannia vil kunne endre seg når Storbritannia trer ut av EU.

Wiik henviser til Forbrukerrådets hjemmesider om hvilke rettigheter som er gjeldene for norske passasjerer når det gjelder forsinkelser og kompensasjon. I noen tilfeller slår rettighetene på kompensasjon inn etter to timers forsinkelser.

- Rettighetene gjelder når du flyr ut av EU-sonen eller flyr inn til EU med et selskap som er registrert i EU eller EØS, sier Wiik.

- Norwegian har blitt et større flyselskap. De var blant de tre selskapene som var minst punktlige, og kanskje det har vært en medvirkende årsak, sier han.

Forbrukerrådets flykalkulator kan brukes til å beregne krav ved forsinkelser.

- Mest irriterende tingene ved å reise
Passasjerer har rett til å kreve kompensasjon for forsinkelser i henhold til EUs lovgivning, men dersom forsinkelsen er forårsaket av blant annet dårlige væreforhold eller streik, er det lite sannsynlig at passasjeren får utbetalt kompensasjon, skriver The Guardian.

- Forsinkelser er en av de mest irriterende tingene ved å reise. Disse tallene viser bare hvor hyppig flygninger mislykkes med å nå sine destinasjoner i tide. Hvis man er uheldig nok til å oppleve en stor forsinkelse, har man krav på kompensasjon, og folk bør kreve det de har krav på, sier redaktør Richard Headland for magasinet Which?, som utførte undersøkelsen.

- Utenfor vår kontroll
En talsperson for Air Transat, som kom dårligst ut av undersøkelsen, sier følgende til britiske medier: «Statistikken i denne undersøkelsen tar ikke hensyn til forsinkelser som er forårsaket av faktorer utenfor vår kontroll, som værforhold og trafikkontroll. Når disse faktorene uteblir, er vår punktlighetsrate på hele 78 prosent.»

Which? har tatt utgangspunkt i data fra britiske luftfartsmyndigheter (Civil Aviation Authority), når de har analysert flyselskapenes punktlighet.

Kilder: Which?, The Independent, Sky News, The Guardian