Journalist Rajan Chelliah og grafiker Simona Halle tapte i Oslo tingrett og ble pålagt å betale 250.000 kroner i sakskostnader i tillegg til at de måtte fratre stillingene sine. Nå har Chelliah, som har 19 års ansiennitet, bestemt seg for å anke dommen, skriver Journalisten.

– Jeg føler ikke at jeg har noe annet valg, sier Chelliah til fagbladet. NJ-advokat Knut Skaslien i Norsk Journalistlag (NJ) bekrefter anken.

– Vårt syn er at NRK har behandlet både Chelliah og Halle på en urimelig og uanstendig måte. NRK har holdninger til lojale ansatte med lang tjeneste som jeg ikke har sett hos andre store arbeidsgivere i mediebransjen, sier Skaslien.

Advokaten forteller at de to sakene rettslig sett er noe forskjellige, og at NJ mener det er god mulighet til å få et annet utfall i lagmannsretten for Chelliah.

– For Halle er vurderingen at det er vanskeligere å vinne fram med en anke, sier advokaten.

(©NTB)