Ifølge en side i dommen, som NRK har fått tilgang til, er nordmannen dømt for å ha sendt eller overlevert pengene i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland. Mottakeren er ifølge kanalen en kontakt som norsk etterretningstjeneste har hatt i landet.

I midten av april ble den pensjonerte grenseinspektøren dømt til 14 års fengsel for spionasje i byretten i Moskva. Frode Berg har nå sittet fengslet i 550 dager i Russland.

Det har fra tidligere vært kjent at 63-åringen hadde 3.000 euro på seg i kontanter da han 5. desember 2017 ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Ifølge NRK kan dette tyde på at Frode Berg har sendt eller overlevert 3.000 euro til sammen fem ganger, penger som nå tilfaller den russiske staten.

Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Kontraetterretning

Det aller meste av dommen som falt 16. april, er hemmeligstemplet. I forbindelse med rettssaken i Moskva kom det imidlertid fram at den russiske statsadvokaten på vegne av FSB knytter nordmannen til en operasjon der målet var å samle inn informasjon om utviklingen av nye ubåter til den russiske marinen.

Dermed kan mye tyde på at det den norske etterretningstjenesten trodde var en vellykket operasjon for å hente ut informasjon om byggingen av nye atomubåter i Severodvinsk ved Kvitsjøen, fra starten var styrt av den russiske kontraetterretningen.

I utdraget av dommen som NRK har fått tilgang til, informeres det om diverse gjenstander og eiendeler som Frode Berg har fått beslaglagt i forbindelse med bevisførselen. Ifølge kanalen dreier det seg om konvolutter med minnebrikker, CD-er, deler av papirutskrifter, elektroniske billetter, ombordstigningskort, visittkort og nøkkelkort.

Det står videre at Bergs mobiltelefon, notatblokk, fotoapparat, kulepenn, medisin-mappe og hansker overleveres til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Han får imidlertid tilbake sitt norske pass og sine bank- og bonuskort.

Ikke søkt om benådning

Etter at dommen falt og senere ble rettskraftig, var det ventet at hans norske og russiske forsvarere ville sende en søknad om benådning til president Vladimir Putin. Putin har imidlertid fortsatt ikke mottatt noen slik søknad, meldte TV 2 fredag.

– I dette tilfellet har vi en person som har havnet i fengsel på grunn av en spionasjesak mellom Norge og Russland. Da blir prosedyrene deretter, og det er ikke noe poeng i å sende søknaden før man vet at det er forhandlet fram en avtale, sa Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG.

– Sånn sett er benådningssøknaden kun en formalitet. Spørsmålet er om Norge og Russland har kommet til en avtale, og meg bekjent har de ikke det, fortsatte han.

Frode Bergs advokater har tidligere uttalt at en benådning fra Putins side trolig er nordmannens eneste mulighet til å bli løslatt, og på et møte mellom statsminister Erna Solberg (H) og Putin i St. Petersburg i april ble denne muligheten ikke utelukket.

Ifølge TV 2 bekrefter Utenriksdepartementet nå for første gang at Norge og Russland har snakket om saken.

– Har det ikke bra

Advokat Brynjulf Risnes ser positivt på at det har vært kontakt på toppnivå og ser det også som positivt at Berg fortsatt sitter fengslet i Moskva og ikke er overført til en fangeleir et annet sted i Russland.

– Det tenker vi er et tegn på at forhandlinger pågår og at en løsning kan være i sikte, sier han.

Frode Bergs kone Anita snakket med sin mann for første gang på mer enn to måneder denne uka.

–Han er sliten og har det forståelig nok ikke bra, skriver Anita Berg i en tekstmelding til NRK.