NRK brøt valgloven 14. september og fikk et klekkelig gebyr av Medietilsynet.

Statskanalen offentliggjorde prognosen for Arbeiderpartiets valgresultat på landsbasis og i Bergen klokken 20.49 - 11 minutter før tiden - noe som kostet dem 600.000 kroner.

Men det syntes NRK var for drøyt.

- Vedtaket kommer til å bli påklaget, sa NRKs advokat Ane Stokland til Nettavisen 9. november.

- Slik NRK ser det står ikke gebyrets størrelse i forhold til den overtredelse NRK har begått, tilføyde hun.

Les også: NRK anker vedtaket

- Ikke grunn til å omgjøre vedtak

Medietilsynet har dermed sett på saken en gang til. Men - de ser ingen grunn til å komme NRK i møte.

- Medietilsynet fattet i høst et vedtak. NRK har klaget vedtaket inn for klagenemnda og sendt det på helt korrekt måte til Medietilsynet. Vi har vurdert klagen, slik reglene sier, og finner ikke grunn til å omgjøre vårt vedtak, sier Medietilsynets direktør for konsesjon og tilsyn, Gudbrand Guthus, til Nettavisen.

Nettavisen har fått tilgang til svarbrevet de har sendt statskanalen.

Der står det at Medietilsynet overfor Klagenenmda innstiller på at riktig gebyr er 600.000 kroner for 11 minutters forsnakkelse.

(Artikkelen fortsetter under.)

Klagenemnda avgjør

- Hva skjer videre i saken nå?

- Vi har sendt klagen videre til klagenemnda med en innstilling. Klagenemnda skal da på selvstendig grunnlag vurdere klagen og fatte et vedtak, sier Guthus videre.

- Klagenemndas vedtak blir da endelig. Det kan ikke klages inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller andre instanser.

Nettavisen har sendt saken til NRK for mulig kommentar.