- Den nye finansieringsmodellen er ikke klar, sier kulturminister, Linda Hofstad Helleland (H), til NRK.

Hun sier det er på høy tid å finne en ny finansieringsmodell for NRK, men at det må utredes.

– Regjeringen utreder en medieavgift, og så vil man vurdere dette opp mot ordinær finansiering av statsbudsjettet, sier Helleland.

Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget hvert år. Den årlige avgiften deles i to terminer med terminstart 1. januar og 1. juli. I år er NRK-lisensen på 2.834,70 kroner, inkludert åtte prosent merverdiavgift. Til neste år blir det en økning til 2.865 kroner.

Ny avgift

Det betyr at du ikke lenger skal måtte betale for å ha TV, men det er ingen grunn til å ta gledene på forskudd: Det blir uansett en avgift i fortsettelsen også, enten knyttet til en husstand eller til person.

– Vi går inn for en øremerket medieavgift, fordi de vil at fellesskapet skal være med på å finansiere et godt NRK, sier Helleland.

Torsdag 16.30 la kulturministeren frem stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting og fremtidig finansiering av NRK.

– Regjeringen mener framtidens finansiering av NRK skal være teknologinøytral og ikke nyttet til bestemte apparater som i dag. Det er derfor nødvendig med en ny modell for offentlig finansiering av NRK, sa Helleland.

– Vi jobber dermed videre med å utvikle en øremerket medieavgift som innkreves per husstand eller per person, fortsatte hun.

Ny modell

Fordi finansieringsmodellen ikke skal tilknyttes bestemte apparater, er det derfor nødvendig med en ny modell.

Regjeringen vil derfor jobbe videre med en øremerket medieavgift som vil vil innkreves enten som en husstandsavgift, en øremerket skatt etter finsk modell eller en øremerket skatt på et fast beløp per person med visse fritak.

Helleland sier modellen regjeringen faller ned på, blant annet skal gi lavest mulige kostnader, minst byråkrati og fordelingsmessige utslag.

- Vi har mye viktig mediepolitisk arbeid foran oss. Mediemangfoldsutvalgets utredning skal leveres i mars neste år, og først da vil vi kunne se dette på en helhetlig måte. Nå ser jeg frem til hvordan Stortinget vil behandle disse sakene videre, jeg håper det er mulighet for å få til et bredt forlik, sa Helleland.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Vil gi støtte på 135 millioner

Kulturministeren opplyste også om at regjeringen vil gi kompensasjon for merkostnaden til en kommersiell allmennkringkaster. TV 2 har krevd nettopp en slik kompensasjon for å søke videre lisens, melder NTB.

Under pressekonferansen torsdag sa Helleland at staten vil støtte en kommersiell allmennkringkaster med inntil 15 millioner euro, om lag 135 millioner kroner etter dagens kurs. Knyttet til denne støtten er en rekke krav som regjeringen vil ha oppfylt, blant annet hovedkontor utenfor Oslo, minimum 50 prosent norsk innhold og bruk av begge målformer.

– Vi trenger en slik allmennkringkaster. Det vil sikre en reell konkurrent til NRK. Dette er viktig for regjeringen, sier Helleland.

Merutgifter

TV 2 har ikke søkt på toårslisensen som regjeringen utlyste uten noen som helst kompensasjon. Kanalen krever at staten dekker merutgiftene til nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen.

TV 2 har en midlertidig avtale med staten som går ut ved årsskiftet, så regjeringen har det travelt.

Mediemangfoldsutvalget leverte sin anbefaling 18. oktober. Det gikk inn for at staten fortsatt bør støtte TV 2 eller en annen allmennkringkaster for å produsere nyheter i tre til fem år framover.

(artikkelen fortsetter under)

Avtale på fem år

Helleland sier avtalens omfang vil strekke seg over en periode på ikke mer enn fem år. Dette betegnes derfor som et midlertidig tiltak i påvente av den endelige vurderingen av framtidens mediepolitikk som utvalget skal presentere 1. mars neste år.

Helleland sier TV og mediene er i endring, og at TV- og mediebruken i dag ikke vil være den samme om fem år.

– Særlig unge ser på TV på andre måter enn før. Derfor stiller vi krav til både lineær og ikke-liner TV. Men lineær TV har en annen posisjon i markedet om fem år. Når avtalen løper ut, må den evalueres grundig i lys av mediemangfoldsutvalgets vurderinger, sier Helleland.

Tidligst i 2018

Hun sier det er en omstendelig prosess som skal lede fram til utvelgelsen av hvem som skal får være kommersiell allmennkringkaster de neste årene.

Først skal Stortinget behandle regjeringens stortingsmelding. Når regjeringen har fått innstillingen tilbake, skal en utlysning kunngjøres. Deretter skal interesserte aktører få tilstrekkelig tid til å utforme et tilbud.

– Så vil vi gi den aktøren som svarer best på kravene et tilbud. Denne aktøren må deretter få tid til å sette opp virksomheten sin. Dette vil ikke kunne iverksettes før 2018, sier Helleland. (©NTB)

HTML EMBED
embedNAvideo("jgaByDa7sfA2ackXRk3lKw", false)
HTML EMBED
embedNAvideo("uUuOuYjQDDaFyuTJgzY4gg", false)
HTML EMBED
embedNAvideo("J2ig-xJmu5ErGE73X8B6Sg", false)