- Streiken har ikke vart lenge, men vi sparer rundt fire millioner hver dag, sier økonomidirektør Andreas Norvik til Nettavisen.

Han presiserer at dette er kostnader som er knyttet til lønn, sosiale utgifter og pensjon.

Les også: Her er lønnstilbudet NRK-journalistene sa nei til

Kostnadene er større

- Men kostnadene knyttet til streiken er større enn det vi sparer i lønnskostnader, sier han.

Årsaken er, ifølge Norvik, at NRK må betale for produksjon og aktiviteter som allerede var planlagt.

- Vi sparer noe penger, men konsekvensen er jo at vi får større kostnader og det er uheldig for oss, sier han.

- Veldig mye av det som er planlagt, er nå blitt satt på hold. Og vi antar at kostnadsforpliktelsene vi har til disse produksjonene kommer på mer enn de fire millionene.

Les også: Eriksen og Solvang på slakk line

2,8 milliarder årlig

Norvik forteller at NRK har lønnskostnader på rundt 2,8 milliarder årlig. Rundt 233 millioner i måneden. Dette utgjør rundt 7,5 millioner om dagen.

- Disse kostnadene er knyttet opp mot pensjon og andre tillegg som sosiale utgifter.

- Man må ikke tro at NRK sparer på streiken. Jo lengre streiken varer, jo mer kostnader vil vi få, sier han.

80 millioner på bok

Ifølge Journalisten.no vil streiken koste Norsk Journalistlag rundt 10 millioner i uken. Fagforeningen har rundt 80 millioner, noe som betyr at streiken kan vare opp til åtte uker.

De streikende får rundt 770 kroner per dag, i tillegg vil tre av fire streikende få 100 kroner i forsørgertillegg. Dette bidraget er skattefritt.

Totalt får de streikende rundt 5390 kroner i uken. Forsørgertillegget utgjør 700 kroner og kommer i tillegg til ukelønnen.

– Det regnestykket har Journalisten laget. Det er ikke noe praksis hos oss å kommentere hvor mye en streik vil koste, men det er fullt mulig å regne seg frem til tallet. Uansett vil vi ikke vite det eksakte beløpet før vi har betalt de som er i streik, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen til Aftenposten.

Høyeste beløp noen gang

Aftenposten skriver videre at fagforeningen aldri har hatt så mye midler i streikekassa. Ved forrige NRK-streik, i 2006, hadde foreningen 54 millioner.

Norsk Journalistlag har rundt 8000 medlemmer. 1700 medlemmer er i NRK-systemet. Dette gjør NRK til det største konsernlaget i NJ.

NJs medlemmer som tjener mer enn 493.000 kroner i året betaler rundt 8000 kroner i kontingent.

NRK-brukerne taper mest

NJ-leder, Richard Aune, forteller til Nettavisen at 85 prosent av Norges befolkning benytter seg av NRKs produkter.

- Selv om NRK ikke har det økonomiske presset på seg som andre kommersielle aktører ville hatt i den samme situasjonen, så er det likevel et press fra brukerne som ikke får det de skal ha, sier Aune.

Han mener derfor at NRK taper på streiken.

- Når vi ikke gjør jobben vår, er det brukerne det går utover. Og det kan ikke gjøres om til penger, sier han og legger til:

- Vi ønsker en så kort streik som mulig, men da må NRK møte kravene våre.