Styret i NSB ansatte tirsdag Geir Isaksen som ny konsernsjef i NSB-konsernet.

Geir Isaksen kommer fra stillingen som konsernsjef i Cermaq ASA og overtar for Einar Enger som fratrådte 13. mai.

- Solid
- Jeg er svært fornøyd med at Geir Isaksen har takket ja til å bli ny konsernsjef. Med ham får NSB en konsernsjef med solid kommersiell erfaring og stor samfunnsforståelse, sier styreleder Ingeborg Moen Borgerud.

Konsernstyret i NSB har lagt vekt på Geir Isaksens lederegenskaper, dokumenterte resultater og evne til å motivere medarbeidere.

- Ved ansettelsen av Isaksen har vi fått en konsernsjef som vil ta vare på det beste av den erfaring, kultur og kompetanse som finnes i NSB og kombinere dette med de grep som er nødvendig for å fornye og videreutvikle NSB-konsernet, sier Borgerud.

- Betyr mye for folks hverdag
Hun er svært glad for å få stillingen som konsernsjef i NSB-konsernet.

- NSB er en viktig virksomhet med stor innvirkning på folks hverdag. Jeg vet det vil bli både utfordrende og krevende å lede og videreutvikle konsernet fremover, men gleder meg til å ta fatt og til å samarbeide tett med dyktige og erfarne ansatte og tillitsvalgte. For meg er det viktigst at NSB leverer gode og pålitelige transporttjenester hver eneste dag.

Den nye sjefen mener befolkningsveksten i de store byene og transportbehovet i distriktene må møtes med gode og effektive kollektivtransportløsninger.

- Bedre infrastruktur
- På togsiden forutsetter dette at infrastrukturen bedres og utvikles med tilstrekkelig kapasitet og standard. NSB har mange muligheter fremover. I tillegg tilsier også klima- og miljøutfordringene at NSBs transportløsninger bør være selvfølgelige valg, sier den nyutnevnte konsernsjefen. Men forutsetningen for å lykkes er at tiltroen og tilliten til NSB bedres. Det forutsetter at NSB hele tiden leverer et forutsigbart og godt reisetilbud, sier Geir Isaksen.

Geir Isaksen overtar stillingen som konsernsjef i NSB-konsernet senest 1. oktober 2011. I mellomtiden har konstituert konsernsjef Arne Fosen ansvaret for å holde togene på skinner.