NSB kalte tirsdag inn til pressekonferanse for å fortelle om nytt navn for NSB og Nettbuss.

Det nye navnet er Vy, som kommer av fransk «voir» og betyr utsyn, oversikt, utsyn ifølge ordboka. På svensk har man blant annet ordet «vykort», som betyr postkort eller prospektkort.

Prislappen på navneskiftet anslås til 220 til 280 millioner kroner over en fireårs periode. Det sier konsernsjef Geir Isaksen til Nettavisen.

- Det har kostet en del, ja, sier han.

NSB-konsernet samler nå tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige under den nye merkevaren.

- Vi er stolte av at vi i dag kan presentere et helt nytt navn på NSB og Nettbuss, sa styreleder Dag Mejdell da han innledet pressekonferansen.

- NSB ikke dekkende

Han begrunnet navneskiftet blant annet med at Norges Statsbaner og NSB ikke lenger er et dekkende navn.

- NSB er nå ett av flere togselskaper som konkurrerer om å kjøre tog. Vi eier ikke togene, skinnene, signalanleggene eller stasjonene, men jobber hver dag for å gi kundene våre en god reise. Et nytt navn skal styrke konkurransekraften vår i både tog og buss, ifølge Mejdell.


Les også: Nå blir NSB latterliggjort på internett

- Kanskje er det noen av dere som har lagt merke til at vi utvikler nye transportmidler som bybil og selvkjørende busser, sa han på pressekonferansen.

Konsernsjef Geir Isaksen innledet med å snakke om NSBs historie der buss og tog har vært en del av samme konsern i snart 100 år.

- Vy er et norsk ord. Det brukes i skandinaviske språk. Det betyr utsikt og utsyn, sa Isaksen da han presenterte det nye navnet.

Lokfører Erlend Romsås sier til Nettavisen at han gleder seg til å få ny uniform med Vy-logo.

- De ser skikkelige kule ut, sier han.

- Liker du det?

- Det er uvant, må få synke inn, sier han.

Debatt om navneskifte

Debatten om navneskiftet går friskt på sosiale medier. Før kunngjøringen var det noen som foreslo BFT - buss for tog. En annen foreslo Moratus - latin for forsinket.

- Mangler en H. WHY?? skriver byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, på Twitter.

- NSB og Nettbuss blir Vy?! Why ?! skriver en annen.

Her er noen andre kommentarer på navneskiftet:

- Helt unødvendig og bortkastet tid og penger, ta heller og bruk pengene på punktlighet til togene, istedenfor så blir det nytt navn og flere direktører!

- Galskapen vil ingen ende ta, bruke 250 mill på dette.

- Men seriøst, skal navnet uttales på norsk (vy:) eller på engelsk ((hwai)? spør Sven Egil Omdal på Twitter.

- Skal NSB hete VY?? Er det ingen voksne på jobb i statens selskaper lenger? skriver journalist Mimir Kristjansson på Twitter.

Statsråd: - Kan vekke følelser

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kommenterer navneskiftet slik i en pressemelding:

- NSB-navnet har en lang historie og betyr mye for mange. At navnet nå forsvinner har jeg stor forståelse for at kan vekke følelser. Samtidig vil ikke eier motsette seg styrets avgjørelse når styret mener endringen er nødvendig for å styrke konkurranseposisjonen til NSB og for å kunne tilby de reisende et godt og framtidsrettet tilbud. Eier legger stor vekt på at et samlet styre mener dette er avgjørende for positiv utvikling i selskapet.

Vedtas 22. mars

Forslaget til nytt navn vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i NSB AS 22. mars. Når nytt navn er vedtatt, vil kundene til NSB og Nettbuss gradvis se et nytt utseende på tog, busser og bybiler, en felles nettside for tog og buss, og nye uniformer.

Godstogselskapet CargoNet, som er en del av NSB-konsernet, beholder sin merkevare, ifølge NSB.

Norges Statsbaner AS (NSB) ble etablert i desember 1996 som en videreføring av forvaltningsbedriften Norges Statsbaner. Samtidig ble infrastrukturdelen skilt ut i forvaltningsorganet Jernbaneverket, senere døpt om til Bane Nor. Fra juli 2002 er NSB et statsaksjeselskap og særlovselskap.

Selskapets vedtektsfestede formål er å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods, går det fram av opplysningene i Enhetsregisteret. «Selskapet skal drive persontrafikk med tog i Norge, transport av personer og gods i Norge og øvrige nordiske land samt virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom andre selskaper det har eierandeler i eller samarbeider med.»

NSB kunne nylig melde om passasjervekst. NSB Persontog og NSB Gjøvikbanen hadde i 2018 over 70,7 millioner reiser, en økning på 6,4 prosent fra 2017.