Undersøkelsen er gjort av Center for Investigative Reporting i Pakistan, en uavhengig forskningsgruppe. Rapporten fra gruppen baserer seg på opplysninger fra landets valgkommisjon, som publiserte opplysninger de politiske kandidatene hadde gitt kommisjonen og selvangivelser politikerne har gitt skattemyndighetene.

IMF har et bistandsprogram i Pakistan til verdi av 6,7 milliarder dollar, tilsvarende vel 40 milliarder kroner. En av forutsetningene for programmet som Pakistans myndigheter har godkjent, er at myndighetene slår ned på den utbredte skatteunndragelsen fra landets rike.

Blant politikerne som navngis er også noen medlemmer av regjeringen. På spørsmål om hvordan det kan forklares at noen politikere ser ut til aldri å ha betalt skatt, svarte Tarig Azeem, statsminister Nawaz Sharifs talsmann; «Jeg vet ikke».

Ingen talsmenn for de politiske partiene ville kommentere rapporten som de sa de ikke hadde lest. Ingen av politikerne som navngis i undersøkelsen, var tilgjengelige for kommentarer.

Offentlige institusjoner i Pakistan er sultefôret, spesielt skoler og helsevesenet. Under 1 prosent av befolkningen betaler inntektsskatt, og statsbudsjettet omfatter bare 9 prosent av landets brutto nasjonalprodukt. Det er en av de laveste andelene i verden. (©NTB)